Monthly Archives: decembrie 2018

NIVELUL CALITĂŢII – LUCRARE DE LICENTA

Published lucrare la comanda

Realizarea lucrărilor academice presupune efort, timp şi cercetare amănunţită în domeniul respectiv. Calitatea acestor lucrări este esenţială atât pentru clienţii noştri, cât şi pentru reputaţia noastră. Acesta este motivul pentru care folosim tehnici de corectura, stilizare, verificare, cât şi un program antiplagiere.

Astfel ne asigurăm că lucrările livrate clienţilor noştri sunt de calitate ridicată şi că toţi clienţii noştri sunt satisfăcuţi.

O lucrare academică scrisă bine trebuie să aibă un titlu clar şi un rezumat care reflectă cu acurateţe şi în mod succint natura studiului de cercetare. Trebuie să aibă o structură şi un format care ajută cititorul să absoarbă subiectul tratat; o coerentă intelectuală care începe cu obiective precise şi din care să reiasă modelul de cercetare şi o concluzie clară; acurateţe din punct de vedere al gramaticii, punctuaţiei şi ortografiei; consistenta în prezentarea referinţelor şi folosirea termenilor de specialitate.

Nu doar calitatea lucrării de licenta contează ci şi prezentarea. Totuşi, prezentarea depinde de fiecare individ în parte. Serviciile noastre se asigura că lucrarea academică livrata va fi de calitate ridicată şi că nu va conţine nici un fel de erori sau plagiat.

Calitatea ridicată a lucrărilor de licenta este una dintre principiile după care ne ghidăm şi unul dintre lucrurile care ne-a ajutat să ne crească reputaţia în acest domeniu. Tocmai din acest motiv colaborăm doar cu redactori şi scriitori experimentaţi, selectaţi printr-un proces riguros şi amănunţit. Înainte ca lucrarea să fie livrata clientului, redactorii noştri se asigura că aceasta este corectata din punct de vedere al gramaticii, ortografiei, punctuaţiei, al formatului, că textul în sine este succesiv şi logic, că lucrarea conţine note de subsol sau bibliografie scrise după normele cerute şi, nu în ultimul rând, că lucrarea nu prezintă nicio formă de plagiat.

În plus, noi avem respect faţă de clienţii noştri şi ştim să le păstrăm confidenţialitatea. În momentul depunerii comenzii, aceştia nu trebuie să dezvăluie prea multe date personale. Totuşi, în cazul în care acestea sunt necesare, datele cu caracter personal sunt şterse la finalizarea colaborării.

În momentul în care a fost plasată o comandă, aceasta este preluată de unul dintre operatori şi predată unuia dintre redactorii care au expertiză necesară în domeniul respectiv. Indiferent dacă apar modificări în cerinţele clientului, lucrarea va fi livrata prompt, respectând termenul limită.

Noi ştim că lucrările academice sunt evaluate în funcţie de calitatea lor, de cercetările întreprinse şi folosite pentru crearea lucrărilor, cât şi de respectarea regulilor de redactare conform ghidului facultăţii respective şi regulile de structurare. De aceea, suntem pregătiţi şi colaborăm cu experţi care posedă cunoştinţele necesare şi depun efortul cerut pentru a crea o lucrare de licenta de un grad înalt al calităţii şi cantităţii.

decembrie 11, 2018

LUCRAREA DE LICENŢĂ

Published lucrare la comanda

Unul dintre cele mai importante lucruri care are rolul şi de a marca sfârşitul anilor de studiu este lucrarea de licenţă. Aceasta este o creaţie individuală şi personală a studentului care însumează cunoştinţele dobândite de-a lungul anilor de studiu. Alegând o temă din cadrul domeniului studiat, lucrarea de licenţă va cuprinde atât o parte teoretică, cât şi una practică cu rol de demonstraţie sau exemplu.

Elaborarea lucrării de licenţă implica cercetarea amănunţită a temei alese, care poate fi dată de profesor sau poate fi aleasă de către student. În orice caz, tema respectivă trebuie să fie aprobată de către profesorul coordonator ales. După ce temă a fost aprobată, urmează elaborarea planului de lucrare care trebuie acompaniata de bibliografie. Elaborarea lucrării de licenţă este un proces ce necesită mult timp şi concentrare din partea studenţilor.

Lucrarea de licenţă trebuie să fie în proporţie de aproximativ 40 % partea teoretică şi restul de 60 % trebuie să reprezinte partea practică. În funcţie de domeniul de specialitate al studentului, sunt anumite recomandări pentru partea practică. De exemplu, studenţii care studiază dreptul pot folosi în partea practică analize ale unor statistici zonale, ale unor spete, cei care studiază ştiinţe economice pot folosi analize efectuate pe societăţi comerciale, cei de la sociologie sau psihologie pot utiliza studii de caz care folosesc diferite metode de cercetare şi analiză a datelor.

Lucrarea trebuie să fie acompaniata şi de o bibliografie care să conţină toate sursele de cercetare, indiferent de natura acestora. Numărul surselor bibliografice pot varia de la o lucrare la alta, însă se recomandă ca acestea să fie minim 20.

Un alt punct important în redactarea lucrării de licenţă o reprezintă forma acesteia ceea ce înseamnă că lucrarea trebuie să respecte anumite reguli. Deşi aceste reguli pot varia de la o facultate la alta, regulile privind condiţiile de scriere, notarea surselor bibliografice şi de paginaţie trebuie respectate. Unele facultăţi pot cere utilizarea anumitor tipuri şi mărimi de caractere, aliniamente, numerotarea paginilor, numerotarea şi denumirea imaginilor sau tabelurilor (în cazul în care există) şi altele. Cea mai des utilizată formă de redactare este paginaţia A4 cu 3 cm în partea stângă şi câte 2 în toate celelalte părţi, utilizarea diacriticelor (dacă limba în care este redactată lucrarea include diacritice), caractere de mărimea 12, Times New Roman şi cu o spaţiere de 1.5.

În orice caz, procesul de creare al lucrării de licenţă poate dura în timp şi poate include o varietate de probleme cum ar fi: studentul poate devia de la subiectul iniţial, se pot introduce idei străine, studentul se poate împotmoli în diverse detalii care nu au importanţă şi altele. Tocmai din acest motiv se recomandă să se folosească instrumente diferite pentru gidarea mai facilă, instrumente pentru cercetare, creerea ipotezei şi a tezei în sine. Având din start un scop bine definit şi un punct focal, elaborarea lucrării va fi mai facilă şi mai bine organizată. rebuie să cuprindă o parte de introducere în care să fie prezentată teza sau ideea pe care se bazează lucrarea şi scopul acesteia.

decembrie 5, 2018

LUCRARI DE LICENTA, MASTER, DOCTORAT IN MARKETING, LA COMANDA

Published lucrare la comanda

LUCRARE DE LICENTA / DIPLOMA / MASTER MARKETING LA COMANDA

Daca te specializezi in marketing, fie la facultate, fie la master, iar serviciul sau celelalte responsabilitati nu-ti permit sa investesti cat timp ai avea nevoie in redactarea proiectului de diploma, te putem ajuta cu servicii profesionale complete de scriere de lucrari de licenta, master, doctorat si alte texte stiintifice in domeniul marketingului.

Colaboram cu o serie de consultanti cu acces la biblioteci intregi in domeniu, cu talentul si dorinta de a te ajuta!

Proiect de diploma (licenta) marketing la comanda

Asiguram suport si redactam lucrari despre :
utilizarea metodelor de cercetare de marketing pe piata in vederea fundamentarii sau schimbarii unei strategii de marketing;
conceperea si gestionarea de planuri de marketing;
exercitarea activitatilor operationale specifice intr-o campanie de marketing;
analiza pietei pentru stabilirea unui mix de marketing;
structura comparativa a campaniilor de marketing ATL si BTL;
si multe altele.

decembrie 3, 2018