Category Archives: Recenzii & Eseuri

LUCRAREA DE LICENŢĂ

Published lucrare la comanda

lucrare de licenta la comanda ...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

Unul dintre cele mai importante lucruri care are rolul şi de a marca sfârşitul anilor de studiu este lucrarea de licenţă. Aceasta este o creaţie individuală şi personală a studentului care însumează cunoştinţele dobândite de-a lungul anilor de studiu. Alegând o temă din cadrul domeniului studiat, lucrarea de licenţă va cuprinde atât o parte teoretică, cât şi una practică cu rol de demonstraţie sau exemplu.

Elaborarea lucrării de licenţă implica cercetarea amănunţită a temei alese, care poate fi dată de profesor sau poate fi aleasă de către student. În orice caz, tema respectivă trebuie să fie aprobată de către profesorul coordonator ales. După ce temă a fost aprobată, urmează elaborarea planului de lucrare care trebuie acompaniata de bibliografie. Elaborarea lucrării de licenţă este un proces ce necesită mult timp şi concentrare din partea studenţilor.

Lucrarea de licenţă trebuie să fie în proporţie de aproximativ 40 % partea teoretică şi restul de 60 % trebuie să reprezinte partea practică. În funcţie de domeniul de specialitate al studentului, sunt anumite recomandări pentru partea practică. De exemplu, studenţii care studiază dreptul pot folosi în partea practică analize ale unor statistici zonale, ale unor spete, cei care studiază ştiinţe economice pot folosi analize efectuate pe societăţi comerciale, cei de la sociologie sau psihologie pot utiliza studii de caz care folosesc diferite metode de cercetare şi analiză a datelor.

Lucrarea trebuie să fie acompaniata şi de o bibliografie care să conţină toate sursele de cercetare, indiferent de natura acestora. Numărul surselor bibliografice pot varia de la o lucrare la alta, însă se recomandă ca acestea să fie minim 20.

Un alt punct important în redactarea lucrării de licenţă o reprezintă forma acesteia ceea ce înseamnă că lucrarea trebuie să respecte anumite reguli. Deşi aceste reguli pot varia de la o facultate la alta, regulile privind condiţiile de scriere, notarea surselor bibliografice şi de paginaţie trebuie respectate. Unele facultăţi pot cere utilizarea anumitor tipuri şi mărimi de caractere, aliniamente, numerotarea paginilor, numerotarea şi denumirea imaginilor sau tabelurilor (în cazul în care există) şi altele. Cea mai des utilizată formă de redactare este paginaţia A4 cu 3 cm în partea stângă şi câte 2 în toate celelalte părţi, utilizarea diacriticelor (dacă limba în care este redactată lucrarea include diacritice), caractere de mărimea 12, Times New Roman şi cu o spaţiere de 1.5.

În orice caz, procesul de creare al lucrării de licenţă poate dura în timp şi poate include o varietate de probleme cum ar fi: studentul poate devia de la subiectul iniţial, se pot introduce idei străine, studentul se poate împotmoli în diverse detalii care nu au importanţă şi altele. Tocmai din acest motiv se recomandă să se folosească instrumente diferite pentru gidarea mai facilă, instrumente pentru cercetare, creerea ipotezei şi a tezei în sine. Având din start un scop bine definit şi un punct focal, elaborarea lucrării va fi mai facilă şi mai bine organizată. rebuie să cuprindă o parte de introducere în care să fie prezentată teza sau ideea pe care se bazează lucrarea şi scopul acesteia.

decembrie 5, 2018

LUCRARI DE LICENTA, MASTER, DOCTORAT IN MARKETING, LA COMANDA

Published lucrare la comanda

lucrare de licenta la comanda ...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

LUCRARE DE LICENTA / DIPLOMA / MASTER MARKETING LA COMANDA

Daca te specializezi in marketing, fie la facultate, fie la master, iar serviciul sau celelalte responsabilitati nu-ti permit sa investesti cat timp ai avea nevoie in redactarea proiectului de diploma, te putem ajuta cu servicii profesionale complete de scriere de lucrari de licenta, master, doctorat si alte texte stiintifice in domeniul marketingului.

Colaboram cu o serie de consultanti cu acces la biblioteci intregi in domeniu, cu talentul si dorinta de a te ajuta!

Proiect de diploma (licenta) marketing la comanda

Asiguram suport si redactam lucrari despre :
utilizarea metodelor de cercetare de marketing pe piata in vederea fundamentarii sau schimbarii unei strategii de marketing;
conceperea si gestionarea de planuri de marketing;
exercitarea activitatilor operationale specifice intr-o campanie de marketing;
analiza pietei pentru stabilirea unui mix de marketing;
structura comparativa a campaniilor de marketing ATL si BTL;
si multe altele.

decembrie 3, 2018

LUCRĂRI (PROIECTE) DE DIPLOMA

Published lucrare la comanda

lucrare de licenta la comanda ...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

Lucrările de diploma sunt lucrările academice care se realizează după finalizarea şcolii postliceale. Acestea au structura împărţită în două părţi şi anume: o primă structură care conţine partea teoretică a lucrării şi a doua structură care cuprinde partea practică ce va prezentată sub forma unui studiu de caz. Se recomandă ca lucrarea să conţină şi bibliografie şi anexe ( în cazul în care acestea sunt necesare).

Într-un anumit fel, realizarea lucrării de diploma seamănă cu cea a unei lucrări de licenţă. Presupune alegerea temei şi a unui profesor coordonator, alegerea bibliografiei, elaborarea unui plan al lucrării şi, bineînţeles, scrierea efectivă a lucrării.

Pentru a începe elaborarea unei lucrări de diploma studentul are nevoie de un profesor coordonator care are rolul de a-l ghida pe acesta pentru a putea realiza o lucrare cât mai bună şi cât mai completă. Urmează alegerea temei, care poate fi propusă de către profesorul coordonator sau poate fi aleasă de către student.

Se recomandă că resursele bibliografice să fie alese înainte de a începe scrierea lucrării pentru a putea elabora un plan al acesteia şi pentru că studentul să îşi poată face un plan asupra temelor care trebuie abordate în lucrare. Pe lângă sursele bibliografice scrise ( de exemplu cărţi, izvoare, ziare din domeniul respectiv şi altele), că sursa de informaţii se poate folosi şi internetul. Indiferent de sursa bibliografică aleasă, se recomandă citarea acesteia pentru a evita plagiatul.

Înainte de a elabora lucrarea, se recomandă realizarea unei schiţe a acesteia, stabilirea obiectivului, notarea principalelor puncte care trebuie atinse, ajungerea la o concluzie pe baza premiselor dezvoltate anterior.

Astfel, lucrarea de diploma trebuie să includă pagina de titlu, un cuprins scurt şi concis care să cuprindă ideile principale, metodele de cercetare folosite şi concluzia lucrării, un capitol cu scop de introducere în temă selectată, conţinutul propriu zis al lucrării, partea practică a lucrării care poate fi şi rezultatul cercetărilor efectuate de student, concluziile, bibliografia care trebuie să cuprindă toate sursele folosite şi una sau mai multe anexe.

În funcţie de progresul realizat, lucrarea de diploma trebuie evaluată de către profesorul coordonator în cazul în care acesta are observaţii, modificări etc. Fiecare scoală postliceala recomanda un anumit stil de formatare al textului care trebuie respectat. În plus, lucrarea trebuie verificată pentru că aceasta să nu conţină erori gramaticale, de punctuaţie, ortografice, de format şi pentru a fi siguri că ideile prezentate în lucrare sunt prezentate logic şi succesiv.

noiembrie 30, 2018

LUCRAREA DE DISERTAŢIE

Published lucrare la comanda

lucrare de licenta la comanda ...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

În prezent, studiile superioare sunt mai accesibile oamenilor şi mulţi optează pentru continuarea acestora pentru o specializare aprofundată în cadrul unui domeniu. Acesta este motivul pentru care mulţi aleg să îşi continue studiile şi să urmeze un program de master.

Lucrarea de disertaţie sau de masterat are un caracter mai ştiinţific decât lucrarea de licenţă care este mai degrabă o sinteză şi trebuie realizată pentru a obţină diploma de master. Astfel, această lucrare va pune accentul pe rezultatele cercetărilor şi investigaţiilor proprii.

Lucrarea reprezintă şi o dovadă că masterandul a dobândit cunoştinţele necesare în timpul perioadei de studiu. Structura sa trebuie să urmeze anumiţi paşi şi reguli pentru a reflecta acest lucru.

Ce trebuie să cuprindă o lucrare de disertaţie
Fiind structurata pe capitole, există anumite elemente care trebuie să apară obligatoriu şi anume: coperţile, pagina de titlu, cuprinsul, introducerea, conţinutul lucrării organizate în capitole şi subcapitole, concluziile, anexe (dacă sunt necesare) şi bineînţeles bibliografia.

Păşi pentru redactarea lucrării de disertaţie
În primul rând, masterandul trebuie să îşi aleagă profesorul coordonator şi tema lucrării. Tema poate fi aleasă de către masterand sau poate fi recomandată de profesor.

După acest pas, urmează elaborarea propriu zisa a lucrării şi constă în documentare şi cercetare, elaborarea unui plan al lucrării, folosirea unor instrumente care să ajute la punerea accentului pe părţile importante ale lucrării. Materialul trebuie organizat şi structurat, se redactează o primă schiţă a lucrării care urmează să fie revizuita şi corectata (trebuie să respecte normele de punctuaţie, ortografice şi gramaticale).

După aprobarea lucrării de către profesorul coordonator, aceasta trebuie să fie şi aranjată pentru a întocmi elementele de tehnoredactare specifice cerinţelor facultăţii urmate.

Fiind o creaţie unică, lucrarea de disertaţie trebuie să cuprindă idei proprii şi originale care vor fi dezbătute şi analizate. Lucrarea trebuie să fie scrisă astfel încât să atingă toate punctele importante ale temei dezbătute, dar să poată şi să fie citită şi înţeleasă cu uşurinţă.

În introducerea lucrării trebuie să fie incluse oibiectivul/ele acesteia, o descriere concisă a capitolelor, se prezintă temă şi contribuţiile proprii ale masterandului. Aceasta nu va reprezenta un capitol individual.

Lucrarea în sine este compusă din mai multe capitole şi subcapitole pentru fi mai organizată şi pentru înţelegerea mai facilă a temei alese. Deşi nu este privită ca un capitol atare, partea de concluzii a lucrării este şi ea importantă pentru că ea cuprinde sumarul informaţiilor, cât şi părerea personală, însă şi anumite direcţii viitoare posibile legate de tema selectată. În cazul în care este necesar, se ataşează şi anexe care trebuie menţionate şi în lucrarea în sine.

Bibliografia are un rol important pentru că ea conţine toate sursele de inspiraţie şi de cercetare folosite. Prin aceasta se demonstrează că studentul şi-a făcut documentarea necesară pentru înţelegerea temei alese şi că ideile împrumutate din diverse surse nu au fost luate că idei proprii (adică s-a evitat plagiatul).

noiembrie 27, 2018