Intenția generală de a scrie o introducere in lucrarea de licenta

lucrare de licenta la comanda ...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

Intenția generală de a scrie o introducere in lucrarea de licenta este de a familiariza cititorul cu rațiunea din spatele studiului și de a apăra rațiunea. Ar trebui să utilizați introducerea pentru a pune cercetarea într-un context teoretic și pentru a face cititorul să înțeleagă și să aprecieze obiectivul lucrării. Descrieți semnificația (importanța) studiului dvs., indicând relevanța acestuia și ceea ce v-ați informat să faceți cercetarea.

Apărați modelul și indicați-le cititorului ce a informat decizia dvs. de a utiliza un anumit sistem sau organism și avantajele sistemului. Puteți să comentați asupra caracterului adecvat al sistemului sau organismului din perspectiva teoretică și să arătați motive practice pentru alegerea acestuia.

Menționați obiectivul sau ipoteza și furnizați rațiunea și descrieți raționamentul din spatele selecției. Descrieți pe scurt descrierea studiului / proiectul experimental și indicați cum a ajutat să realizați obiectivele de cercetare menționate.

Folosește întotdeauna timpul trecut, dacă nu te referi la faptele deja stabilite. Organizați-vă ideile în paragrafe cu un punct pentru fiecare paragraf. Aproximativ două pagini ar trebui să fie suficiente.

decembrie 21, 2017