LUCRAREA DE LICENŢĂ

lucrare de licenta la comanda ...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

Unul dintre cele mai importante lucruri care are rolul şi de a marca sfârşitul anilor de studiu este lucrarea de licenţă. Aceasta este o creaţie individuală şi personală a studentului care însumează cunoştinţele dobândite de-a lungul anilor de studiu. Alegând o temă din cadrul domeniului studiat, lucrarea de licenţă va cuprinde atât o parte teoretică, cât şi una practică cu rol de demonstraţie sau exemplu.

Elaborarea lucrării de licenţă implica cercetarea amănunţită a temei alese, care poate fi dată de profesor sau poate fi aleasă de către student. În orice caz, tema respectivă trebuie să fie aprobată de către profesorul coordonator ales. După ce temă a fost aprobată, urmează elaborarea planului de lucrare care trebuie acompaniata de bibliografie. Elaborarea lucrării de licenţă este un proces ce necesită mult timp şi concentrare din partea studenţilor.

Lucrarea de licenţă trebuie să fie în proporţie de aproximativ 40 % partea teoretică şi restul de 60 % trebuie să reprezinte partea practică. În funcţie de domeniul de specialitate al studentului, sunt anumite recomandări pentru partea practică. De exemplu, studenţii care studiază dreptul pot folosi în partea practică analize ale unor statistici zonale, ale unor spete, cei care studiază ştiinţe economice pot folosi analize efectuate pe societăţi comerciale, cei de la sociologie sau psihologie pot utiliza studii de caz care folosesc diferite metode de cercetare şi analiză a datelor.

Lucrarea trebuie să fie acompaniata şi de o bibliografie care să conţină toate sursele de cercetare, indiferent de natura acestora. Numărul surselor bibliografice pot varia de la o lucrare la alta, însă se recomandă ca acestea să fie minim 20.

Un alt punct important în redactarea lucrării de licenţă o reprezintă forma acesteia ceea ce înseamnă că lucrarea trebuie să respecte anumite reguli. Deşi aceste reguli pot varia de la o facultate la alta, regulile privind condiţiile de scriere, notarea surselor bibliografice şi de paginaţie trebuie respectate. Unele facultăţi pot cere utilizarea anumitor tipuri şi mărimi de caractere, aliniamente, numerotarea paginilor, numerotarea şi denumirea imaginilor sau tabelurilor (în cazul în care există) şi altele. Cea mai des utilizată formă de redactare este paginaţia A4 cu 3 cm în partea stângă şi câte 2 în toate celelalte părţi, utilizarea diacriticelor (dacă limba în care este redactată lucrarea include diacritice), caractere de mărimea 12, Times New Roman şi cu o spaţiere de 1.5.

În orice caz, procesul de creare al lucrării de licenţă poate dura în timp şi poate include o varietate de probleme cum ar fi: studentul poate devia de la subiectul iniţial, se pot introduce idei străine, studentul se poate împotmoli în diverse detalii care nu au importanţă şi altele. Tocmai din acest motiv se recomandă să se folosească instrumente diferite pentru gidarea mai facilă, instrumente pentru cercetare, creerea ipotezei şi a tezei în sine. Având din start un scop bine definit şi un punct focal, elaborarea lucrării va fi mai facilă şi mai bine organizată. rebuie să cuprindă o parte de introducere în care să fie prezentată teza sau ideea pe care se bazează lucrarea şi scopul acesteia.

decembrie 5, 2018