NORME DE REDACTARE Lucrare de licenta la comanda

Un text de calitate ridicată trebuie să urmeze anumite norme de redactare şi de stilizare. Foarte mulţi autori şi studenţi care îşi redactează propriile texte şi lucrări se concentrează mai mult asupra procesului de scriere şi nu dau importanţă redactării sale, ceea ce poate scădea credibilitatea textului şi lizibilitatea sa.

Un text sau lucrare de calitate trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi anume: temă să fie aleasa bine, conţinutul să fie unitar şi premisele pe care se bazează acesta să ducă la o concluzie logică, scopul să fie bine definit, să fie concis şi, nu în ultimul rând, să îl facă pe cititor să înţeleagă textul şi scopul său.

Astfel, trebuie îndeplinite anumite caracteristici pentru redactarea unui text:
Claritatea se referă la utilizarea corectă a cuvintelor (conform semnificaţiei lor potrivite) şi ele trebuie să respecte ordinea corectă într-o propoziţie sau fraza. Se recomandă mai multă atenţie în cazul frazelor lungi pentru că erorile gramaticale pot apărea foarte uşor.
Concizia se referă la evitarea folosirii prea multor informaţii şi cuvinte, mai ales dacă acestea nu sunt necesare. Se recomandă evitarea repetiţiilor, a locuţiunilor prepoziţionale şi conjuncţionale.
Varietatea este importantă pentru a nu plictisi cititorul şi de aceea se recomanda folosirea propoziţiilor şi frazelor diferite.
În ceea ce priveşte eufonia se recomandă evitarea anumitor greşeli des întâlnite cum sunt cacofonia şi rimele neintenţionate.
Eficienţa reprezintă capacitatea autorului de a-şi face înţeles textul şi ideea pe care doreşte să o exprime.

În cazul textelor academice, normele de redactare cuprind şi anumite reguli de cosntructie a textului. De exemplu, la scrierea unui text academic există anumite reguli specifice pentru citate şi notele de subsol, referinţe, bibliografie şi alte reguli care diferă de tipul de lucrare şi instituţia urmată.

Citatele şi notele de subsol sunt necesare pentru că acestea fac trimiteri la sursele bibliografice utilizate. Fiecare citat sau preluarea unei idei trebuie precizata prin note de subsol şi trecerea sursei în bibliografie.

Referinţele sunt notate în funcţie de sursa lor, cărţi, volume editate, ediţii din autori clasici, traduceri, studii în volume editate/colective/coordonate, studii publicate în reviste, recenzii, pagini web.

Sursele bibliografice trebuie trecute în ordine alfabetică şi apar de obicei la sfârşitul lucrărilor academice. În cazul în care bibliografia conţine şi alte surse, acestea se enumara în următoarea ordine: izvoare, literatură de specialitate, texte, pagini web.

decembrie 25, 2018