STUDII POSTDOCTORALE -:- TEZA DOCTORAT

Ca student la studiile postdoctorale, scrierea tezei este una dintre cele mai importante elemente spre drumul spre obţinerea diplomei. O teză de succes necesită abilităţi eficace de organizare şi cercetare detaliată şi este crucial să fie urmaţi paşii adecvaţi pentru pregătire şi prezentare. Studenţii trebuie să revizuiască aceşti paşi în stadiul de început al scrierii tezei.

Ce cuprinde o teză scrisă în cadrul studiilor postdoctorale Cuprins (care să prezinte paginile exacte) Introducere Temă şi motivaţia alegerii acesteia – de ce este importantă şi racordarea sa la cercetări naţionale şi internaţionale, etc Secţiunea teoretică Secţiunea practică. Studiu de caz Concluzii Bibliografie Anexe

În cadrul secţiunii teoretice trebuie incluse ariile disciplinare implicate, conceptele de lucru şi ipotezele sau obiectivele. Ariile disciplinare se referă la situaţia cercetărilor efectuate în domeniul respectiv, atât naţionale cât şi internaţionale, prezentarea paradigmelor, direcţiilor teoretice, conceptelor pe care se bazează teza. Conceptele de lucru se realizează într-un context critic şi operaţional. Partea teoretică presupune şi trecerea în revistă a punctelor slabe şi ţări ale problemei din trecut şi până în prezent. Ipoteza principală este cel mai important element şi trebuie cercetat consecvent şi cu rigurozitate.

Secţiunea practică este compusă din opţiuni metodologice şi corpusul ale pentru studiu. Se explică de ce au fost alese anumite cercetări ştiinţifice, se prezintă metodele, tehnicile de analiza, colectare şi tratarea datelor, indiferent de metodele prin care au fost făcute acestea (istorie orală, focus grup, observare de teren, analize etc). Corpusul ale trebuie prezentat şi justificat. Cea mai importantă parte a tezei o reprezintă aplicarea metodelor stabilite şi analiza rezultatelor. În acest fel, ipotezele emise în cadrul tezei vor fi infirmate sau confirmate. Uneori, se pot descoperi elemente neprevăzute care pot schimba fundamentul tezei şi pot rezulta în dezvoltări substanţiale. Discutarea şi interpretarea rezultatelor demonstrează modul de integrare al cunoştinţelor noi şi cum alterează acestea cunoştinţele care există deja.

Concluziile au rolul de a sublinia limitările cercetării şi de a sugera soluţii pentru cercetările viitoare.

octombrie 17, 2018