TRADUCERI -:- LUCRARE DE LICENTA

În şi din Romana, Franceza, Germana, Italiană, Spaniolă, Greacă, Rusă

Există diferite tipuri de traduceri scrise. Textele care au o însemnătate semnificativă la nivel naţional sau textele care indică prestigiul particular al unei companii trebuie să fie editate de mai mulţi specialişti.
Traducerile din domeniul business se folosesc pentru documentarea internă a unei companii şi nu necesită o abordare atât de amănunţită.
Indiferent de natura textului, se pot efectua traduceri în şi din romana, franceza, germana, italiană, spaniolă, greacă şi rusă.

Tipuri de traduceri

Traduceri tehnice
Traducerile tehnice de documente şi manuale sunt printre cele mai complxe tipuri de traduceri pentru că necesită experienţa şi cunoştinţe substanţiale ale sistemele tehnice şi ale echipamentelor. Astfel de texte pot conţine graficem tabele şi diagrame care pot necesita şi un expert în calculatoare, pe lângă un lingvist.
După traducerea documentului sau a textului, acesta va rămâne în formatarea originală.

Traducerea documentelor legale
Traducătorii au experienţa solidă în traducerile legale. Se pot traduce următoarele: legi şi alte documente legale reglatoare, contracte, opinii legale, apostile şi certificate, documente constituente, împuterniciri. Textele legale sunt scrise folosindn un stil special şi conţin nenumăraţi termeni de specialitate motiv pentru care este absolut necesară o traducere profesionistă.

Traduceri medicale
Având şi o experienţă semnificativă în scrierile medicale şi tehnice, traducătorii pot traduce texte medicale de orice complexitate. Ca exemplu, se pot traduce publicaţii medicale, articole ştiinţifice în toate domeniile medicinei, rezultate ale studiilor clinice, rapoarte farmaceutice, instrucţiuni pentru administrarea medicamentelor şi alte documente medicale.
Traducerile mediacle pot fi din orice ramură a medicinei moderne, inclusiv stomatologie, chirurgie, chimie clinică, biochimică, farmacologie şi multe altele.

Traduceri literare
Traducerile literare includ printre altele şi eseuri, biografii, manuscrise şi multe altele. Traducerea unui text literar poate fi o adevărată provocare pentru că este un proces dificil şi cu mai multe lături. În primul rând, traducătorul trebuie să posede un vocabular destul de vast în limba originală.
Noţiune în sine de traducere literară presupune şi o abordare creativă. În acelaşi timp, traducătorul este responsabil pentru calitatea textului literar tradus şi este foarte important ca mesajul autorului să fie transmis întocmai. Textul rezultat ar trebui să corespundă cu originalul pe cât de mult este posibil.

Traduceri economice
Acestea sunt de obicei necesare pentru oamenii de afaceri sau companii şi trebuie făcute de profesionalisti în acest domeniu. Punctul principal care diferenţiează traducerile economice de oricare alta este că în cazul acestora traducătorul trebuie să se axeze strict pe textul original şi să previne orice ambiguităţi care ar putea să apară în textul tradus.

Traducerea documentelor personale cum sunt şi diplome, certificate, paşaport, permis de condus, împuternicire, curriculum vitae.

septembrie 28, 2018