LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Published lucrare la comanda

 1. Drepturile conexe dreptului de autor
 2. Apărare dreptului de autor si a drepturilor conexe
 3. Plagiatul și drepturile morale de autor
 4. Protecția indicațiilor geografice
 5. Brevetul de invenției ca mijloc de protecție
 6. Drepturile patrimoniale ale autorului
 7. Condițiile de naștere a dreptului de autor
 8. Contractul de franciza, aspecte teoretice si practice
 9. Izvoarele dreptului de proprietate intelectuala
 10. Limitele exercitării dreptului de autor
 11. Drepturile morale si patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți
 12. Operele fotografice
 13. Operele derivate
 14. Apărarea drepturilor privind modelul de utilitate
 15. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
 16. Protecția drepturilor de autor la nivelul Uniunii Europene
 17. Protecția penală a drepturilor de proprietate intelectuală relativa la programele de
  calculator si bazele de date
 18. Masuri tehnice si de drept civil in vederea apărării dreptului de autor
 19. Contractul de editare a unei opere
 20. Organismele de gestiune colectiva
ianuarie 27, 2022

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL

Published lucrare la comanda

 1. Societățile comerciale, subiecte ale raportului juridic de comerț internațional.
 2. Probele în dreptul comun și probele specifice în activitatea comercială.
 3. Titlurile de valoare în comerțul internațional.
 4. Modalități de plată internațională.
 5. Contractul de transport internațional de mărfuri.
 6. Efectele contractului de comerț internațional.
 7. Regimul investițiilor străine în România.
 8. Participanții la comerțul internațional.
 9. Arbitrajul comercial internațional.
 10. Instrumente de garantare a tranzacțiilor comerciale, acreditivul documentelor.
ianuarie 24, 2022

LUCRARE DE LICENTA CRIMINALISTICA

Published lucrare la comanda

CRIMINALISTICA

 1. Mijloce si modalitati moderne folosite in cercetarea criminalistica a locului faptei.
 2. Investigarea criminalistică a principalelor urme biologice de natură umană
 3. Expertiza criminalistică a inscrisurilor.
 4. Tehnici moderne de identificare criminalistica a persoanelor.
 5. Particularitati tactice criminalistice de cercetare a infrctiunilor impotriva minorilor.
 6. Reguli și procedee tactice criminalistice aplicate în ascultarea suspectului sau a
  inculpatului.
 7. Investigarea criminalistică a infracțiunilor de omucidere.
 8. Particularități privind investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier.
 9. Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor de contrabanda.
  10.Rolul fotografiei judiciare in investigarea criminalistica infractiunilor.
ianuarie 20, 2022

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL

Published lucrare la comanda

 1. Dreptul financiar și dreptul fiscal – Rolul acestora în dreptul public
 2. Principiile fiscalității
 3. Noțiunea de venituri în dreptul fiscal
 4. Ordonatorii de credite – rol, atribuții și limite de competență
 5. Procedura bugetară în sensul Legii 500/2002 privind finanțele publice
 6. Rolul Curții de conturi în execuția bugetară
 7. Principiile și regulile bugetare
 8. Competențele și responsabilitățile organelor și instituțiilor implicate în procesul bugetar
 9. Procesul bugetar
 10. Bugetul general consolidat
ianuarie 17, 2022