Monthly Archives: noiembrie 2018

LUCRĂRI (PROIECTE) DE DIPLOMA

Published lucrare la comanda

Lucrările de diploma sunt lucrările academice care se realizează după finalizarea şcolii postliceale. Acestea au structura împărţită în două părţi şi anume: o primă structură care conţine partea teoretică a lucrării şi a doua structură care cuprinde partea practică ce va prezentată sub forma unui studiu de caz. Se recomandă ca lucrarea să conţină şi bibliografie şi anexe ( în cazul în care acestea sunt necesare).

Într-un anumit fel, realizarea lucrării de diploma seamănă cu cea a unei lucrări de licenţă. Presupune alegerea temei şi a unui profesor coordonator, alegerea bibliografiei, elaborarea unui plan al lucrării şi, bineînţeles, scrierea efectivă a lucrării.

Pentru a începe elaborarea unei lucrări de diploma studentul are nevoie de un profesor coordonator care are rolul de a-l ghida pe acesta pentru a putea realiza o lucrare cât mai bună şi cât mai completă. Urmează alegerea temei, care poate fi propusă de către profesorul coordonator sau poate fi aleasă de către student.

Se recomandă că resursele bibliografice să fie alese înainte de a începe scrierea lucrării pentru a putea elabora un plan al acesteia şi pentru că studentul să îşi poată face un plan asupra temelor care trebuie abordate în lucrare. Pe lângă sursele bibliografice scrise ( de exemplu cărţi, izvoare, ziare din domeniul respectiv şi altele), că sursa de informaţii se poate folosi şi internetul. Indiferent de sursa bibliografică aleasă, se recomandă citarea acesteia pentru a evita plagiatul.

Înainte de a elabora lucrarea, se recomandă realizarea unei schiţe a acesteia, stabilirea obiectivului, notarea principalelor puncte care trebuie atinse, ajungerea la o concluzie pe baza premiselor dezvoltate anterior.

Astfel, lucrarea de diploma trebuie să includă pagina de titlu, un cuprins scurt şi concis care să cuprindă ideile principale, metodele de cercetare folosite şi concluzia lucrării, un capitol cu scop de introducere în temă selectată, conţinutul propriu zis al lucrării, partea practică a lucrării care poate fi şi rezultatul cercetărilor efectuate de student, concluziile, bibliografia care trebuie să cuprindă toate sursele folosite şi una sau mai multe anexe.

În funcţie de progresul realizat, lucrarea de diploma trebuie evaluată de către profesorul coordonator în cazul în care acesta are observaţii, modificări etc. Fiecare scoală postliceala recomanda un anumit stil de formatare al textului care trebuie respectat. În plus, lucrarea trebuie verificată pentru că aceasta să nu conţină erori gramaticale, de punctuaţie, ortografice, de format şi pentru a fi siguri că ideile prezentate în lucrare sunt prezentate logic şi succesiv.

noiembrie 30, 2018

LUCRAREA DE DISERTAŢIE

Published lucrare la comanda

În prezent, studiile superioare sunt mai accesibile oamenilor şi mulţi optează pentru continuarea acestora pentru o specializare aprofundată în cadrul unui domeniu. Acesta este motivul pentru care mulţi aleg să îşi continue studiile şi să urmeze un program de master.

Lucrarea de disertaţie sau de masterat are un caracter mai ştiinţific decât lucrarea de licenţă care este mai degrabă o sinteză şi trebuie realizată pentru a obţină diploma de master. Astfel, această lucrare va pune accentul pe rezultatele cercetărilor şi investigaţiilor proprii.

Lucrarea reprezintă şi o dovadă că masterandul a dobândit cunoştinţele necesare în timpul perioadei de studiu. Structura sa trebuie să urmeze anumiţi paşi şi reguli pentru a reflecta acest lucru.

Ce trebuie să cuprindă o lucrare de disertaţie
Fiind structurata pe capitole, există anumite elemente care trebuie să apară obligatoriu şi anume: coperţile, pagina de titlu, cuprinsul, introducerea, conţinutul lucrării organizate în capitole şi subcapitole, concluziile, anexe (dacă sunt necesare) şi bineînţeles bibliografia.

Păşi pentru redactarea lucrării de disertaţie
În primul rând, masterandul trebuie să îşi aleagă profesorul coordonator şi tema lucrării. Tema poate fi aleasă de către masterand sau poate fi recomandată de profesor.

După acest pas, urmează elaborarea propriu zisa a lucrării şi constă în documentare şi cercetare, elaborarea unui plan al lucrării, folosirea unor instrumente care să ajute la punerea accentului pe părţile importante ale lucrării. Materialul trebuie organizat şi structurat, se redactează o primă schiţă a lucrării care urmează să fie revizuita şi corectata (trebuie să respecte normele de punctuaţie, ortografice şi gramaticale).

După aprobarea lucrării de către profesorul coordonator, aceasta trebuie să fie şi aranjată pentru a întocmi elementele de tehnoredactare specifice cerinţelor facultăţii urmate.

Fiind o creaţie unică, lucrarea de disertaţie trebuie să cuprindă idei proprii şi originale care vor fi dezbătute şi analizate. Lucrarea trebuie să fie scrisă astfel încât să atingă toate punctele importante ale temei dezbătute, dar să poată şi să fie citită şi înţeleasă cu uşurinţă.

În introducerea lucrării trebuie să fie incluse oibiectivul/ele acesteia, o descriere concisă a capitolelor, se prezintă temă şi contribuţiile proprii ale masterandului. Aceasta nu va reprezenta un capitol individual.

Lucrarea în sine este compusă din mai multe capitole şi subcapitole pentru fi mai organizată şi pentru înţelegerea mai facilă a temei alese. Deşi nu este privită ca un capitol atare, partea de concluzii a lucrării este şi ea importantă pentru că ea cuprinde sumarul informaţiilor, cât şi părerea personală, însă şi anumite direcţii viitoare posibile legate de tema selectată. În cazul în care este necesar, se ataşează şi anexe care trebuie menţionate şi în lucrarea în sine.

Bibliografia are un rol important pentru că ea conţine toate sursele de inspiraţie şi de cercetare folosite. Prin aceasta se demonstrează că studentul şi-a făcut documentarea necesară pentru înţelegerea temei alese şi că ideile împrumutate din diverse surse nu au fost luate că idei proprii (adică s-a evitat plagiatul).

noiembrie 27, 2018

LUCRARE DE LICENTA, DISERTATIE MASTER, DOCTORAT IN CONTABILITATE LA COMANDA

Published lucrare la comanda

LUCRARI DE LICENTA CONTABILITATE LA COMANDA

Oricat ar parea de tehnic sau de arid, domeniul contabilitatii si informaticii de gestiune are la randul sau o dinamica proprie, fiind influentat atat de modificarile legislative cat si de progresul folosirii tehnologiei informatiei in procesele specifice de contabilitate.

Redactam lucrare de licenta contabilitate la comanda

Pentru toti studentii, absolventii sau alte categorii de clienti interesati de lucrari de contabilitate oferim servicii de redactare proiecte de diploma pentru facultate sau master, dar si alte tipuri de texte de specialitate pe tematici variate, prin intermediul unui personal calificat, recrutat printr-un proces riguros de selectie, bazat pe seriozitate si competenta:
abordarea proceselor si tranzactiilor in inregistrarile contabile;
studiul programelor software de contabilitate si a modalitatilor de folosire a acestora in cadrul unei companii;
mecanismele auditarii financiar-contabile;
analiza indicatorilor financiari ai unei companii;
derularea activitatilor specifice de controlling la nivelul unei corporatii economice;
orice alte tipuri de lucrari de licenta, master si alte tematici aplicate pe domeniul contabilitatii si informaticii de gestiune.

noiembrie 24, 2018

LUCRĂRILE DE GRAD, LUCRĂRI METODICO ŞTIINŢIFICE

Published lucrare la comanda

Lucrările de grad sunt numite şi lucrări metodico ştiinţifice şi au ca obiectiv evidenţierea individului de a constitui şi de a prezenta o lucrare academică cu senificatie ştiinţifică, conform specialităţii sale. În cazul lucrărilor de grad ale profesorilor, acestea trebuie să cuprindă contribuţiile individuale ale candidatului pentru a perfecţiona activitatea educativă, cercetări personale, aplicaţii ale ideilor pedagogice, folosirea unor tehnici nou de lucru cu studenţii/elevii şi altele.

Există mai multe tipuri de lucrări de grad şi anume: cu cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetări de metaanaliza, cercetări constative şi cele ameliorative.

Structura lucrării include pagina de titlu, partea teoretică, partea de cercetare sau metodă, bibliografia şi anexele. Partea de cercetare este de obicei cea mai importantă şi include prezentarea problemei, stadiul de cercetare a problemei, obiectivele cercetării, ipotezele cercetării, descrierea cercetării, colectarea datelor, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării şi prezentarea concluziilor.

Ca în cazul oricărei lucrări şi aceasta trebuie să respecte anumite standarde în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică şi etică. De exemplu, există onestitatea ştiinţifică ce presupune neutilizarea fraudei în ştiinţă (fabricarea, distrugerea, reprezentarea greşită sau falsificarea datelor, plagierea care se referă la folosirea cuvintelor sau ideilor altei persoane fără menţionarea acesteia, cât şi preluarea tabelelor, schemelor şi figurilor fără a menţiona sursa.

Pentru elaborarea mai facilă a lucrării de grad se pot urma anumite recomandări. Înainte de a se decide asupra unui titlu, se recomandă consultarea literaturii de specialitate pentru că aceasta să fie cât mai potrivită şi să denote cât mai mult tema lucrării. Una dintre greşelile cel mai des întâlnite o reprezintă limitarea temporală.

Redactarea unei astfel de lucrări presupune o perioadă mai lungă de timp (în multe cazuri poate dura la până câteva luni) şi de aceea este imperativ ca timpul să fie împărţit cu înţelepciune. Anumite aspecte ale elaborării lucrării în sine durează mai mult timp: căutarea şi studierea bibliografiei în sine de exemplu poate dura foarte mult timp.

Un alt aspect important al lucrării de grad este contribuţia personală ceea ce include volumul, calitatea şi complexitatea activităţii individuale. Candidatul trebuie să aibă capacitatea de a explica toate aspectele lucrării, atât practice cât şi teoretice. Se pune accent şi pe noutate şi originalitate.

noiembrie 18, 2018