Monthly Archives: iunie 2021

LUCRARE DE LICENTA DREPT CIVIL TEORIA GENERALĂ

Published lucrare la comanda

  1. Proba raportului juridic civil concret;
  2. Prescripția extinctivă. Noțiune, natură juridică şi efecte.
  3. Izvoarele dreptului civil – noțiuni de drept comparat.
  4. Neretroactivitatea legii civile. Aplicații ale excepțiilor de la regulă.
  5. Ordinea aplicării normelor și ierarhia legilor în România și/sau în alte state.
iunie 17, 2021