Monthly Archives: iulie 2021

LUCRARE LICENTA DREPT ADMINISTRATIV

Published lucrare la comanda

 1. Izvoarele dreptului administrativ
 2. Principiile generale aplicabile administrației publice
 3. Principiile specifice aplicabile administrației publice locale
 4. Autorități ale administrației publice la nivel central
 5. Autorități ale administrației publice la nivel județean
 6. Autorități ale administrației publice la nivel local
 7. Autorități centrale de specialitate autonome
 8. Actele Guvernului
 9. Controlul parlamentar exercitat asupra Guvernului și a întregii administrații publice.
  Răspunderea Guvernului
 10. Condițiile de validitate ale actului administrativ
 11. Efectele juridice ale actelor administrative
 12. Contractul administrativ
 13. Personalul din sectorul public
 14. Condițiile de admisibilitate ale acțiunii în contencios administrativ
 15. Administrarea bunurilor proprietate publică
 16. Răspunderea administrativ-patrimonială
 17. Răspunderea administrativ-disciplinară
iulie 23, 2021