Monthly Archives: august 2021

LUCRARE DE LICENTA DREPT ROMAN

Published lucrare la comanda

  1. Evoluţia condiţiei juridice a femeii în dreptul roman;
  2. Conceptele fundamentale în dreptul succesoral roman;
  3. Analiză comparativă a noțiunii de contract în dreptul roman și modern;
  4. Privire comparativă asupra instituţiei familiei în dreptul roman şi modern;
  5. Conceptul de persoană şi categoriile de persoane în dreptul civil roman;
  6. Procedura de adoptare a legilor romane;
  7. Vendeta – evoluṭie legislativă;
  8. Dreptul de preempṭiune: de la origini ṣi până în prezent;
  9. Patricienii – de la realitatea unei epoci la discriminarea prevăzută azi de Codul Civil.
  10. Dreptul de proprietate in epoca romana.
august 13, 2021