Monthly Archives: septembrie 2021

LUCRARE DE LICENTA ISTORIA STATULUI SI DREPTULUI

Published lucrare la comanda

  1. Consecintele politice si juridice ale retragerii romane de la Nordul Dunarii;
  2. Statutul juridic si institutia proprietatii in evul mediu romanesc;
  3. Raporturile politico-juridice ale Trailor Romane cu Poarta Otomana;
  4. Institutii de drept specifice regimului fanariot in principatele romane;
  5. Argumente politico-juridice ale Unirii Principatelor Romane la1859;
  6. Constitutia de la 1866 – cadrul juridic general de modrnizare a statului roman;
  7. Trasaturi economice, politice si juridice ale Marii Uniri de la 1918;
  8. Evolutia dreptului si a statului in societatea romaneasca interbelica;
  9. Transformarea Romaniei din regat in republica populara, stare de drept/stare de fapt;
  10. Evolutia statului si a dreptului in perioada postbelica (1945-1990);
septembrie 22, 2021