Monthly Archives: octombrie 2021

LUCRARE DE LICENTA DREPT CIVIL DREPTURI REALE

Published lucrare la comanda

 1. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu
  comparativ teoretic şi practic
 2. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii
 3. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz – dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Studiu
  comparativ
 4. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic 5.
  Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară
 5. Dreptul de superficie – dezmembrământ al dreptului de proprietate
 6. Principiul priorităṭii în ceea ce priveṣte înscrierea bunurilor în Cartea Funciară: concursul
  între dobânditorii imobilului.
 7. Transferul de proprietate al bunurilor culturale: istoric, premise legislative, combaterea
  practicilor ilicite.
 8. Mandatul de protecṭie viitoare în cazul regimurilor patrimoniale.
octombrie 8, 2021