Monthly Archives: noiembrie 2021

LUCRARE DE LICENTA DREPT CIVIL TEORIA OBLIGAŢIILOR

Published lucrare la comanda

 1. Modalităţile şi regulile de încheiere a contractului
 2. Teoria impreviziunii, institutie juridică nou reglementată în Codul civil – studiu teoretic
  şi practic
 3. Principiul relativităţii efectelor contractului şi excepţiile sale
 4. Simulaţia, excepţie de la principiul opozabilitătii contractului faţă de terţi
 5. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului – analiză juridică comparativă
 6. Studiu comparativ între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală
 7. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale
 8. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie – analiză teoretică şi practică
 9. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane – analiză teoretică şi practică
 10. Posibilitatea cumulării celor două forme de raspundere civilă
 11. Executarea silită în natură şi prin echivalent a obligaţiilor – analiză comparativă teoretică
  şi practică
 12. Dreptul creditorilor asupra patrimoniului debitorului întemeiat pe gajul general
 13. Analiză comparativă privind cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie
 14. Novaţia, mijloc de transformare a obligaţiilor
 15. Studiu de caz. Acţiunea subrogatorie, măsură luată de creditor in vederea conservării
  patrimoniului debitorului
 16. Studiu de caz. Actiunea revocatorie, măsură luată de creditor in vederea conservării
  patrimoniului debitorului
 17. Consecintele juridice ale plăţii – studiu teoretic şi practic
 18. Caracterele şi conditiile dreptului de retenţie
 19. Analiză comparativă între gaj şi ipotecă
 20. Analiză comparativă asupra modurilor de stingere a obligaţiilor prin realizarea sau
  nerealizarea creanţei
noiembrie 24, 2021