Monthly Archives: decembrie 2021

LUCRARE DE LICENTA DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Published lucrare la comanda

 1. Neutralitatea în dreptul internațional: mit sau realitate?
 2. Entităţi statale contestate din perspectiva dreptului internațional public
 3. Vespasian V. Pella – promotor al dreptului internațional
 4. Sancțiunile în dreptul internațional public
 5. Rebus sic stantibus
 6. Recunoaşterea internaţională a statelor şi guvernelor
 7. Influenţa lui Hugo Grotius asupra dezvoltării dreptului internaţional
 8. Pacta sunt servanda
 9. Delimitarea Maritimă în Marea Neagră (România contra Ucraina)-model de
  soluţionare a diferendelor internaţionale pe cale paşnică
 10. Ordinea juridică internaţională
decembrie 30, 2021

LUCRARE DE LICENTA DISERTATIE MASTER DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

Published lucrare la comanda

 1. Cauzele justificative
 2. Cauzele de neimputabilitate
 3. Tentativa
 4. Unitatea de infracțiune
 5. Concursul de infracțiuni
 6. Recidiva – formă a pluralității de infracțiuni
 7. Participația penală
 8. Pedepsele principale în dreptul penal român
 9. Individualizarea pedepselor
 10. Circumstanțele atenuante
 11. Circumstanțele agravante
 12. Amânarea aplicării pedepsei
 13. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
 14. Liberarea condiționată
 15. Măsurile de siguranță
 16. Răspunderea penală a minorului
 17. Răspunderea penală a persoanei juridice
decembrie 3, 2021