Monthly Archives: februarie 2022

LUCRARE LICENTA 2022 DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT

Published lucrare la comanda

 1. Norma conflictuală
 2. Retrimiterea în dreptul internațional privat
 3. Frauda la lege în dreptul international privat
 4. Încheierea căsătoriei în dreptul internațional privat
 5. Divorțul în dreptul international privat
 6. Încheierea adopției în dreptul internațional privat
 7. Obligația de întreținere în dreptul internațional privat
 8. Moștenirea în dreptul internațional privat
 9. Regimul de intrare al străinilor în România
 10. Regimul de ieșire al străinilor din România
februarie 20, 2022

LUCRARE DE LICENTA DISERTATIE MASTER 2022 DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE

Published lucrare la comanda

 1. Încheierea si executarea contractului individual de munca;
 2. Suspendarea contractului de munca;
  3.Modalităţile de incetare a contractului individual de muncă-analiză comparativă;
 3. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului;
 4. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului;
 5. Tipuri de contracte individuale de munca;
 6. Aplicarea legislaţiei referitoare la salarizare;
 7. Timpul de munca si timpul de odihna;
 8. Raspunderea disciplinara;
  10.Raspunderea patrimoniala în dreptul muncii;
  11.Raspunderea contraventionala si penala în dreptul muncii;
  12.Sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;
  13.Sistemul public de pensie -categoriile de pensii ce se acordă potrivit Legii nr.
  263/2010;
  14.Inspectia muncii- Securitatea si sanatatea în munca;
  15.Dialogul social- reglementarea organelor tripartite în dreptul muncii român, evoluţiile
  reglementării după anul 2011;
  16.Contractul colectiv de munca-controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale;
  17.Solutionarea conflictelor de interese;.
  18.Greva;
  19.Jurisdictia muncii- soluţionarea litigiilor de muncă de către instanţele judecătoreşti;
 9. Protectia femeii si a tinerilor incadrati in munca
februarie 16, 2022

LUCRARE LICENTA 2022 PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI

Published lucrare la comanda

 1. Evoluţia preocupărilor internaţionale privind protecţia juridică a
  drepturilor omului
 2. Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului
 3. Drepturile omului – Studiu comparativ privind transpunerea prevederilor
  Declarației Universale a Drepturilor Omului în Constituțiile statelor
  europene
 4. Drepturi și libertăți în practica CEDO.
 5. Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa
 6. Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor Omului
 7. Protecţia juridică a drepturilor omului în România.
 8. Preocupări regionale privind protecția drepturilor omului. Studiu
  comparativ al instituțiilor, procedurilor și practicii judecătorești specifice
  principalelor sisteme de protecție a drepturilor omului.
 9. Drepturile minorităților naționale. Studiu de caz: România – Regiunea de
  Sud – Est
  10.Cadrul legislativ european de protecție a drepturilor omului.
februarie 15, 2022

LUCRARE DE LICENTA DREPT 2022 CLINICĂ JUDICIARĂ

Published lucrare la comanda

 1. Internarea într-un centru de detenție;
 2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 3. Principiile fundamentale ale procesului penal român;
 4. Judecata în cazul recunoașterii învinuirii;
 5. Amânarea aplicării pedepsei;
 6. Arestarea preventivă din perspectivă practică în dreptul român ;
 7. Probele și mijloacele de probă în procesul penal român;
 8. Internarea într-un centru educativ;
 9. Renunțarea la aplicarea pedepsei;
 10. Asistența juridică în legea română;
 11. Renunțarea la urmărirea penală.
 12. Tragerea la răspundere penală a persoanei juridice;
 13. Procedura în cauzele cu infractori minori.
februarie 12, 2022