Cadrul teoretic în scrierea disertației

Ghid pentru realizarea scrierii teoretice în scrierea disertației
Toate disertațiile trebuie să aibă o bază teoretică care este discutată în sectorul de revizuire a literaturii de disertație . Cadrul teoretic este esențial deoarece, prin intermediul acestuia, veți putea evalua problemele de cercetare și întrebările de cercetare. Toate teoriile pe care le veți folosi vor fi identificate în secțiunea cadru teoretic, apoi acest lucru vă va permite să știți totul despre informațiile pe care trebuie să le includeți și cel mai bun mod de a le include.

Un cadru teoretic bine scris vă oferă o bază de cercetare științifică durabilă pentru disertație. Ca început, ar trebui să constatați orice teorie sau teorii selectate; orice informații referitoare la studiu, cum ar fi populația, obiectivul și rezultatele. Aceste informații vă vor face mai ușor să demonstrați cum se leagă teoria de disertație.
Obiectivul unui cadru teoretic
Prezentând întrebarea de cercetare, problema cercetării și teoriile tezei dvs., ați arătat că sunteți bine informat cu privire la principalele concepte și teorii, care sunt legate de subiectul dvs. Cadrul teoretic oferă, de asemenea, o apărare științifică pentru studiul dvs.; arată că cercetarea dvs. se bazează pe teoria științifică. De exemplu, afișat în imaginea de mai jos,

Dezvoltarea unei strategii cadru teoretice eficiente
Construirea cadrului

  1. Observați titlul tezei și întrebarea de cercetare . Întrebarea de cercetare vă anunță întregul studiu și formează fundamentul din care vă construiți cadrul teoretic.
  2. Gândiți-vă la toate variabilele din disertație . Toți factorii care ar putea contribui la presupusul efect.
  3. Revedeți literatura conectată . Identificați ipoteza din care alți cercetători și-au adresat întrebarea privind studiul tezei.
  4. Colectați și împărțiți variabilele de disertație în grupuri independente și dependente.
  5. Evaluarea teoriilor tezei care vă sunt prezentate în lecturile dvs. pentru a alege dintre ele una ideală sau mai multe care vă vor explica și corela cel mai bine variabilele. Aceste teorii sunt baza teoretică pentru înțelegerea, investigarea și corelarea rezultatelor disertației. A fost ghidul pentru dezvoltarea cadrului dvs.

Prin interpretarea noilor informații de cercetare pentru o utilizare viitoare,
Prin recunoașterea problemelor de cercetare,
Oferind date vechi cu explicații noi
Prin schimbul de limbă comună cu alți cercetători și
Prin ghidarea cercetării în beneficiul unei practici mai bine calificate.

  1. Discutați propunerile acestei teorii și evidențiați semnificația acestora pentru cercetarea dvs.

Cum susține cadrul teoretic studiul?
Cadrul teoretic leagă investigatorul de cunoștințe. Ipotezele metodelor de cercetare sunt dirijate de o teorie înrudită.
Ipotezele teoretice vă permit să vă schimbați cu cunoștințe de la simpla relaționare a unei teorii pe care ați experimentat-o ​​cu o viziune largă a acestei teorii.
Un cadru teoretic stabilește ce variabile influențează teoriile dvs. și se concentrează pe necesitatea de a inspecta modul în care acele variabile sunt expuse la diferite situații care le fac să se schimbe.
Se utilizează un cadru teoretic pentru a adăuga o graniță posibilității datelor relevante, concentrându-se pe anumite variabile pe care cercetătorul le va folosi în studierea și analiza datelor.
Cadrul teoretic permite, de asemenea, înțelegerea teoriilor și construiește noi cunoștințe prin autentificarea ipotezelor teoretice.
ajuta în lucrarea de cercetare prin:
Desigur, desemnați cadrul, teoriile, care vă întăresc studiul . Aceasta include observarea teoreticienilor cheie care au pilotat aceeași cercetare cu privire la întrebarea de cercetare pe care o studiați și, când este esențial, analizați și contextul vechi care susține originea teoriei respective.
Amplasați cadrul teoretic într-o perspectivă mai largă a cadrelor, teoriilor și reprezentărilor conexe . Vor fi furnizate exemple de disertație care vor afișa mai multe concepte, teorii care pot fi folosite pentru a ajuta la dezvoltarea cadrului perfect care va fi cheia înțelegerii problemei cercetării. Prin urmare, alegeți ajutorul online pentru disertație care vă va oferi cel mai adecvat cadru teoretic necesar.
Vă va face presupunerile teoretice cât mai clare posibil . Discuția despre metodologie va fi corelată cu cadrul teoretic ulterior.
Dovedind că teoriile sunt doar presupuneri care nu trebuie luate ca date.

aprilie 5, 2021