Category Archives: Recenzii & Eseuri

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL

Published lucrare la comanda

 1. Societățile comerciale, subiecte ale raportului juridic de comerț internațional.
 2. Probele în dreptul comun și probele specifice în activitatea comercială.
 3. Titlurile de valoare în comerțul internațional.
 4. Modalități de plată internațională.
 5. Contractul de transport internațional de mărfuri.
 6. Efectele contractului de comerț internațional.
 7. Regimul investițiilor străine în România.
 8. Participanții la comerțul internațional.
 9. Arbitrajul comercial internațional.
 10. Instrumente de garantare a tranzacțiilor comerciale, acreditivul documentelor.
ianuarie 24, 2022

LUCRARE DE LICENTA CRIMINALISTICA

Published lucrare la comanda

CRIMINALISTICA

 1. Mijloce si modalitati moderne folosite in cercetarea criminalistica a locului faptei.
 2. Investigarea criminalistică a principalelor urme biologice de natură umană
 3. Expertiza criminalistică a inscrisurilor.
 4. Tehnici moderne de identificare criminalistica a persoanelor.
 5. Particularitati tactice criminalistice de cercetare a infrctiunilor impotriva minorilor.
 6. Reguli și procedee tactice criminalistice aplicate în ascultarea suspectului sau a
  inculpatului.
 7. Investigarea criminalistică a infracțiunilor de omucidere.
 8. Particularități privind investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier.
 9. Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor de contrabanda.
  10.Rolul fotografiei judiciare in investigarea criminalistica infractiunilor.
ianuarie 20, 2022

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL

Published lucrare la comanda

 1. Dreptul financiar și dreptul fiscal – Rolul acestora în dreptul public
 2. Principiile fiscalității
 3. Noțiunea de venituri în dreptul fiscal
 4. Ordonatorii de credite – rol, atribuții și limite de competență
 5. Procedura bugetară în sensul Legii 500/2002 privind finanțele publice
 6. Rolul Curții de conturi în execuția bugetară
 7. Principiile și regulile bugetare
 8. Competențele și responsabilitățile organelor și instituțiilor implicate în procesul bugetar
 9. Procesul bugetar
 10. Bugetul general consolidat
ianuarie 17, 2022

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPT PROCESUAL PENAL

Published lucrare la comanda

1.Competenţa în materie penală
2.Participanții procesului penal. Părțile. Aspecte teoretice și practice

 1. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
 2. Aspecte de teorie şi de practică judiciară privind incompatibilitatea (judecătorului,
  procurorului, a organului de cercetare penală a magistratului asistent sau a grefierului de
  şedinţă)
 3. Măsurile preventive privative de libertate. Abordare teoretică. Aspecte de practică
  judiciară.
 4. Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii civile în procesul penal
  Soluţionarea laturii civile în cazul împăcării părţilor. Analiza aspectelor de practică neunitară.
 5. Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii penale.
  8.Probele şi mijloacele de probă. Procedeele de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a
  mijloacelor materiale de probă
 6. Sancţiuni procesuale: excluderea probelor obţinute în mod nelegal şi nulităţile
 7. Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal
 8. Sesizarea organelor de urmărire penală;
 9. Urmărirea penală;
 10. Reluarea urmăririi penale;
 11. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;
 12. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală;
 13. Camera preliminară;
 14. Judecata în primă instanță.
 15. Apelul;
 16. Contestația în anulare;
 17. Recursul în casație;
 18. Revizuirea;
 19. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.
ianuarie 15, 2022