DIN CULISELE REALIZARII UNEI DISERTATII MASTER

Studiile universitare de masterat pot fi considerate drept ciclul al doilea al studiilor universitare, urmarea acestora fiind obligatorie pentru toate persoanele ce se pregatesc pentru admiterea la studiile universitare doctorale, la finalul carora se poate obtine titlul de doctor.

Orice program de masterat, indiferent de forma de organizare, reprezinta o forma de invatamant net superioara procesului de studiu, in cadrul careia atat nivelul cunostintelor, ca si cel al competentelor de specialitate (dar si generale) obtinute de cursanti sunt mult mai ridicate.

Indiferent de facultate si de specializarea aleasa, la finalul semestrelor de studiu masteral absolventii trebuie sa prezinte in fata unei comisii de examinare lucrarea de licenta diploma(respectiv disertatia master).

In general cam toate universitatile / facultatile au reguli stricte in ceea ce priveste realizarea unei lucrari de disertatie, principalele etape in elaborarea acesteia constand in :

  • Alegerea temei pentru lucrarea de master – aceasta alegere poate fi facuta dintr-o lista de teme ce sunt propuse de catre cadrele didactice sau poate fi propusa chiar de catre absolvent (cu acordul conducatorului lucrarii de master). Ideal este ca tema aleasa pentru disertatia master sa poate scoate in evidenta apartenenta absolventului la respectivul program de studii pe care acesta l-a urmat.
  • Alegerea profesorului coordonator pentru lucrarea de masterat– alegerea trebuie realizata din randul cadrelor didactice care au expertiza in tema aleasa pentru lucrarea de licenta diploma
  • Elaborarea structurii lucrarii master si analizarea acesteia cu cadrul didactic coordonator
  • Delimitarea numarului de capitole, stabilirea titlurilor acestora, stabilirea numarului de subcapitole si alegerea titlurilor reprezeintative pentru ele
  • Realizarea introducerii in lucrarea de master
  • Elaborarea si realizarea studiului de caz
  • Definirea concluziilor disertatiei master
  • Realizarea anexelor aferente lucrarii master
  • Realizarea bibliografiei lucrarii de diploma

Nu uitati ca indiferent de tema aleasa pentru lucrarea de masterat, de modul de realizare al studiului de caz si de structura acesteia, continutul disertatiei master trebuie sa fie 100 % original!

iunie 3, 2019