INDICATORI DE EVALUARE A UNEI LUCRARI DE LICENTA / DISERTATIE DE MASTERAT

Evaluarea lucrarii de licenta / disertatie de masterat se realizeaza in doua etape, de catre coordonator si de catre comisia de examinare.

In prima etapa, coordonatorul propune aprobarea/respingerea lucrarii de licenta, in vederea sustinerii si acorda de asemenea o nota, prin completarea unei fise de apreciere

Cea de-a doua evaluare este cea in care, pe baza lucrarii absolventului, a referatului de apreciere si a notei propuse de coordonator, precum si pe baza sustinerii lucrarii de catre absolvent (inclusiv pe baza raspunsurilor la intrebari), fiecare membru al comisiei acorda o nota, nota finala fiind media notelor acordate de membrii comisiei.

In fisa de apreciere a lucrarii, coordonatorul va evalua prin note de la 1 la 10, urmatoarele aspecte: respectarea indicatiilor primite, continutul stiintific al lucrarii, tehnoredactare, constiinciozitate, elemente originale, aplicabilitate practica, bibliografie.

In evaluarea realizata de comisia de licenta, se regasesc urmatorii indicatori generali:
a) Elemente de evaluare a expunerii si lucrarii scrise: claritatea si coerenta expunerii, consistenta lucrarii, raspunsurile date la intrebarile puse de comisie, aspectul lucrarii, finalizarea lucrarii.
b) Elemente de evaluare a realizarilor practice: functionalitate, tehnicitate, estetica in modul de prezentare, alinierea la standarde si norme din tehnica si informatica, definirea clara a obiectivelor, problemelor, solutiilor si rezultatelor obtinute, precum si comparatia cu alte rezultate cunoscute, existenta elementelor de originalitate, cu caracter inovativ.
c) Elemente de evaluare a cunostintelor de baza in domeniul abordat: prezentarea clara a conceptelor teoretice care au stat la baza aplicatiei, capacitatea de transpunere a teoriei intr-o realizare practica, precum si adaptarea stricta a domeniului studiat exact la necesitatile temei abordate, adica sistematizarea si relevanta informatiei.

In concluzie, absolventul trebuie sa fie atent la urmatoarele chei de autoevaluare:
1. Respectarea graficului de intalniri si a recomandarilor stabilite de coordonatorul lucrarii si de prezentul ghid.
2. Redactarea ingrijita a lucrarii, utilizand un limbaj academic, fara greseli de redactare si tehnoredactare, insiruirea logica si coerenta a sectiunilor si a ideilor.
3. Fragmentarea echilibrata a lucrarii pe capitole, formatarea unitara a lucrarii.
4. Actualitatea temei si relevanta acesteia pentru domeniul in care se sustine licenta.
5. Inscrierea temei abordate in domeniul de interes sau intr-un domeniu interdisciplinar.
6. Fundamentarea teoretica a temei propuse de lucrare (relevanta reperelor teoretice alese; utilizarea riguroasa a conceptelor, ideilor, teoriilor; calitatea surselor bibliografice – titluri noi, reviste de specialitate; realizarea citarilor; calitatea sintezei; concluzii relevante).
7. Insusirea stadiului actual al cunoasterii din domeniu, fundamentarea teoretica a temei propuse, sistematizarea informatiilor teoretice relevante pentru lucrare.
8. Autonomie fata de sursele bibliografice (prelucrarea critica, formularea ideilor personale si focalizarea pe tema; idei sau deschideri teoretice originale).
9. Utilizarea riguroasa a conceptelor, relevanta, actualitatea si citarea corecta a surselor bibliografice.
10. Calitatea proiectului de cercetare/proiectului aplicativ – partea experimentala (claritatea obiectivelor; definirea ipotezelor, operationalizarea corecta a conceptelor si a variabilelor; structurarea etapelor de lucru).
11. Capacitatea de raportare critica la sursele teoretice si de promovare a unei viziuni proprii, bine argumentate, sesizarea de noi directii de cercetare, transpunerea suportului teoretic intr-un rezultat practic .
12. Rigoarea metodologiei de cercetare (selectia optima a metodelor de investigatie si de prelucrare a datelor; alegerea si descrierea subiectilor – lot, esantion, cazuri).
13. Ponderea semnificativa a contributiei proprii, ponderea semnificativa a partii aplicative.
14. Aplicabilitatea, eficienta si corectitudinea rezultatelor obtinute.
15. Interpretarea rezultatelor (concordanta cu natura datelor).
16. Pertinenta deschiderilor pentru cercetare sau valorificare educationala a concluziilor lucrarii.
17. Stil si originalitate in abordarea problematicii vizate.
18. Prezentarea logica, succinta, estetica a aspectelor relevante din lucrare, cu accent pe partea practica si pe contributiile proprii, in cadrul sustinerii lucrarii in fata comisiei.

februarie 19, 2018