LUCRARE DE LICENTA 2022 BUSINESS, ŞTIINŢELE CONSUMATORULUI şi MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Antreprenoriatul în rândurile seniorilor: cazul României
Antreprenoriatul social și inovarea socială!
Creativitatea – ca variabilă a antreprenoriatului
Dezvoltarea de eco-sisteme de antreprenoriat pentru seniori: cazul României
Dinamica sectorului IMM-urilor: analiză comparativă
Echipe trans-generaționale de întreprinzători: studiu de caz
Eco-antreprenoriatul – tendința majoră în afaceri
Economia de „argint” din România – sursă de oportunități antreprenoriale
Ecosisteme antreprenoriale în mediul rural românesc
Factori stimulatori și inhibitori ai creșterii afacerilor online
Finanțarea noii afaceri o provocare pentru întreprinzător
Inovarea modelelor de business
Modele de business emergente online
Oportunități antreprenoriale în mediul virtual
Proiectarea unui plan de afaceri eficace: cazul firmei…

Implementarea unui sistem de gestiune a costurilor referitoare la calitate, în cadrul organizației X
Implementarea unui sistem de management al calității conform cu standardele internaționale ISO 9000 în cadrul organizației X
Îmbunătățirea calității produselor și serviciilor în relație cu performanțele în afaceri, pe exemplul organizației X
Îmbunătățirea planificării calității, prin aplicarea unor metode și tehnici moderne (Benchmarking, Quality Function Deployment etc.)
Îmbunătățirea sistemului de management al calității în cadrul organizației X, în contextul digitalizării afacerilor
Politici și strategii de asigurare a calității produselor și serviciilor la nivelul Uniunii Europene, în contextul riscurilor globale
Posibilități privind aplicarea unor tehnici și instrumente moderne ale managementului calității în cadrul organizației X
Posibilități privind dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate spre calitate în scopul îmbunătățirii competitivității întreprinderilor
Preocupări actuale privind implementarea strategiei îmbunătățirii continue în relație cu strategia inovării, în contextul digitalizării afacerilor
Studiu privind implementarea modelelor naționale și regionale de excelență în afaceri, în contextul “Calitatea 4.0”

Analiza comparativă a calității unor site-uri de Web
Analiza comparativă a site-urilor de comerț electronic
Analiza evoluției și tendințelor produselor comercializate pe internet
Analiza tendințelor în comerțul electronic
Aspecte privind estetica și designul paginilor Web pentru produsele/serviciile ….
Avantaje și limite ale utilizării asistenților virtuali în business
Business-ul colaborativ în perioada contemporană
Comerțul electronic prin platformele mobile. Studiu de caz.
Comunicarea în comerțul electronic
Personalizarea în comerțul electronic/web design – studiu de caz
Posibilități de utilizare a mediei sociale în business
Programele educaționale gratuite (e-learning) MOOC – analiză comparativă
Proiectarea, designul și promovarea unui site de Web pentru produsul/serviciul
Stadiul posibilităților de utilizare a cloud apps în business
Studiu comparativ pentru categoria de softuri (OFFICE, BROWSER-e și alte programe)
Studiu de caz privind utilizarea mediei sociale în organizația…
Studiu privind Web 2.0 și Web 3.0 în business
Studiul caracteristicilor și pieței tabletelor /PC/laptop-urilor
Studiul impactului utilizării mediei sociale în organizația X

Coordonatele designului și esteticii mărfurilor din grupa …
Crearea de valoare prin design și estetică
Cultura produsului estetic în strategia firmei X. Studiu de caz
De la designul centrat pe obiect la designul centrat pe om/ Proiectarea de produse pentru a satisface nevoile consumatorilor
Designul – instrument operațional în cadrul firmei X
Designul invizibilului: utilizarea designului în vânzarea serviciilor
Designul și estetica mărfurilor în societatea informațională ….
Dimensiunea estetică a ambalajelor pentru produsele din grupa …
3
Direcții contemporane privind designul ambiental comercial. Studiu de caz.
Evaluarea însușirilor estetice a mărfurilor din grupa …..
Evoluția designului produsului X ca răspuns la nevoile pieței
Exigențe actuale ale managementului designului ambientului comercial
Fidelitatea imaginii ambalajului în impact cu consumatorul de produse …..
Generarea de idei creative și încurajarea rezolvării problemelor prin design
Identificarea oportunităților prin design și estetică
Importanța creativității în design / Îmbunătățirea creativității individuale și organizaționale prin design
Influența tehnologiilor contemporane asupra designului produselor ….
Inovația „demand-pull”. Studiu de caz …
Inovația „science-push”. Studiu de caz …
Ipostaze ale designului produselor X în relație cu calitatea produselor
Îmbunătățirea utilității și a experienței utilizatorului prin design / Design-ul experienței utilizatorului
Locul și rolul designului în sporirea puterii competitive a firmei …
Managementul designului și esteticii produsului contemporan. Studiu de caz
Media socială ca mod de exprimare a valorilor de design și estetică. Studiu de caz compania ….
Procesul de design. Dezvoltarea de noi produse și servicii
Raportul formă/funcție/material în modelarea estetică a noilor produse din grupa ……
Reflectarea valorilor companiei X prin decizii referitoare la designul produselor sale
Rolul designului in accelerarea si diminuarea riscului activitatilor inovative
Rolul designului in construirea brandurilor de succes
Satisfacerea consumatorului prin designul și estetica produsului …
Site-ul companiei X – adaptarea designului și esteticii la necesitățile companiei în mediul online
Specificul designului în diferite țări. Studiu de caz
Tendințe actuale în designul formelor vizuale comunicante ale firmei X
Tendințe actuale în designul și estetica produselor din grupa …
Utilizarea „Design Thinking” în afaceri și strategii
Utilizarea „Material Design” pentru crearea de produse intuitive
Valențele informațional-estetice ale graficii publicitare în cadrul firmei X

Calitatea produselor alimentare procesate din perspectiva pieței
Calitatea și siguranța produselor alimentare de tip fast-food
Cercetarea comportamentului consumatorului de alimente. Studiu de caz
Cerințe de calitate specifice suplimentelor nutriționale pe bază de ingrediente naturale
Exigențe actuale vizând calitatea produselor alimentare. Studiu de caz Firma X
Exigențe actuale vizând comercializarea mărfurilor alimentare. Studiu de caz
Garantarea calității produselor alimentare – metodologie și practică. Studiu de caz
Implicațiile crizei economice mondiale asupra pieței produselor alimentare din grupa…
Importanța etichetării alimentelor în decizia de cumpărare
Importanța socio-economică a etichetării nutriționale a alimentelor. Studiu de caz
Importanța valorii nutritive a alimentelor în decizia de cumpărare
Managementul calității produsului alimentar în cadrul firmei X
Necesitate și risc în utilizarea aditivilor alimentari pentru produsele alimentare
Produsele alimentare ecologice – beneficii și costuri
Produsele modificate genetic – contradicții și provocări
Raportul tradițional/netradițional în oferta produselor din grupa ….
Relația produs-ambalaj-mediu la mărfurile alimentare. Studiu de caz
Siguranța alimentului – provocare pentru comerciant
Siguranța alimentului – provocare pentru producător
Siguranța alimentului în relație cu protecția consumatorilor
Sisteme de management al calității specifice producției alimentare
Specificul pieței produselor alimentare din grupa…
Studiu de caz privind produsul X (evoluție, caracteristici, piață, atribute…) – orice produs alimentar

Comercializarea în România/Uniunea Europeană a produselor…
Comerț tradițional versus comerț electronic în România
Comportamentul consumatorului on-line
Comportamentul etic al firmelor de comerț
E-business – oportunități și provocări pentru România
Evoluția afacerilor în domeniul comerțului electronic din România
Forme moderne de comerț prezente pe piața din România
Fundamentarea politicii de vânzări la S.C….
Implicațiile noilor forme de comerț asupra comportamentului de cumpărare al românilor
Influența marilor lanțuri de distribuție asupra evoluției comerțului românesc
Internetul, mijloc de promovare a vânzărilor
Locul și rolul centrelor comerciale (regionale) în distribuția produselor
Modalități de organizare a activității comerciale în mediul rural
Mondializarea pieței și impactul acesteia asupra comerțului românesc
Negocierea – instrument de optimizare a afacerilor
Organizarea și gestiunea forței de vânzare la …
Politica de preț la societatea comercială…
Politici (strategii) de vânzări în cadrul societății comerciale…….
Posibilități de dezvoltare a comerțului virtual în România
Proiectarea structurii organizatorice la S.C…..
Proiectarea și implementarea unui magazin virtual
Rolul hipermagazinelor în comerțul românesc
Stiluri de negociere în context intercultural
Tehnici de promovare a vânzărilor la S.C…..
Utilizarea tehnicilor de merchandising în acțiunile promoționale ale S.C….

Analize comparative privind performanța economică și/sau financiară a întreprinderilor/unităților din … (se va preciza sectorul sau domeniul de activitate
ales, ori gruparea de întreprinderi (cluster) din domeniul industriilor consumului (comerț, industria ușoară și alte industrii de fabricație de bunuri de consum,
servicii de piață prestate în special populației))
Cercetări privind profilul întreprinzătorului (în România, în regiunea … sau localitatea …)
Comercializarea în România/Uniunea Europeană …etc. a produselor … (se va specifica produsul sau categoria de produse): studiu monografic.
6
Contribuții la studiul ocupațiilor specifice domeniului comercial
Efectul deschiderii unei noi unități a distribuției de masă în …(se va specifica zona vizată) pentru locuitorii și comercianții din vecinătate
Eșecul în afaceri în România (analize statistice la nivelul economiei naționale într-o anumită regiune sau o anumită industrie sau studiu de caz)
Globalizarea şi răspunsul industriei de … (se va specifica domeniul vizat din comerț, industria ușoară și alte industrii de fabricație de bunuri de consum,
servicii de piață prestate în special populației etc.) din România
Inovații recente în comerțul … (se va specifica sub-sectorul) din România – cazul … (se va specifica întreprinderea, unitatea sau natura inovației, după caz)
Întreprinderi românești: studiu monografic privind întreprinderea … (se va specifica întreprinderea aleasă)
Mediul de afaceri românesc: studiul barierelor la ieșire
Mediul de afaceri românesc: studiul barierelor la intrare
Metodologia organizării și desfășurării licitațiilor … (se va specifica un anumit context: un produs sau o grupă de produse, o anumită organizație, o anumită
formă de licitație)
Noi exigențe în privința capacității profesionale a absolvenților Facultății de Business și Turism (cercetare în rândul responsabililor de întreprindere)
Noi modele de afaceri: … (se va preciza modelul de afacere ce se analizează în lucrare)
Ocupații ale absolvenților Facultății de Business și Turism (cercetare în rândul absolvenților)
Rolul serviciilor în economia contemporană – cazul serviciilor de … (se va specifica industria prestatoare de servicii vizată
Tradiție și modernism în industriile consumului din România: industria … (se va specifica domeniul vizat din comerț, industria ușoară și alte industrii de
fabricație de bunuri de consum, servicii de piață prestate în special populației etc.)

Analiza comparativă a hipermagazinelor/supermagazinelor din România
Analiza comparativă a succesului IMM în economia tradițională și în noua economie
Analiza costurilor logistice la firma…
Analiza financiară a întreprinderii…
Analiza sistemului logistic al firmei…
Analiza vânzării la firma…
Aspecte privind promovarea vânzărilor la firma…
Atitudinea studenților față de antreprenoriat
Căi de eficientizare a managementului unei firme de comerț
Comunicarea prin marcă la firma…
Criterii și cerințe în proiectarea unui depozit
Determinanți ai avantajului concurențial în cazul întreprinderii – rețea
Dinamica și caracteristicile noilor întreprinderi din județul/regiunea/de pe piața…
Efectele comerțului electronic asupra creșterii și internaționalizării firmelor
Eficacitatea strategiei (-lor) de comunicare ale întreprinderii…
Elaborarea strategiei de comunicare a întreprinderii…
Elaborarea strategiilor de distribuție la firma…
Evaluarea performanței întreprinderii…

Abuzul de poziție dominantă (noțiune, criterii de determinare, corelația cu înțelegerile monopoliste, studiu specific)
Analiza corelației fiscalitate – dinamica pieței de capital
Asigurarea de bunuri în tranzacțiile comerciale (interesul asigurabil, obiect, efecte, subrogație, prescripție)
Asigurarea și instrumentele financiare derivate în ajustarea riscului în tranzacțiile comerciale (o analiză comparativă)
Concentrarea economică excesivă (noțiune, criterii de apreciere, forme de realizare, studiu specific)
Factorii determinanți în alegerea metodelor de plată
Fapte de concurență neloială în cadrul unei piețe relevante naționale (se va specifica de către student): parazitismul economic, confuzia, dezorganizarea
concurentului
Forme de practici monopoliste. Analiza economică a faptului monopolist (determinarea pieței relevante, stabilirea barierelor la intrare pe piața relevantă,
evaluarea pieței relevante etc.)
Implicațiile mecanismului instituțional asupra costului de tranzacționare
Mecanismul de derulare a tranzacțiilor la Bursa Română de Mărfuri
Principalele metode de transfer al riscului utilizate pe piața românească
Probleme speciale privind licența/cesiunea de marcă
Studiu privind impactul mediului socio-cultural asupra activității antreprenoriale
Tehnici de evaluare a variațiilor câștigurilor bursiere
Tehnici de evaluarea și transferul financiar al riscului
Tipologia tranzacțiilor bursiere pe piața românească de capital
Tipologia tranzacțiilor comerciale
Transmiterea dreptului de proprietate industrială în tranzacțiile comerciale

Etica în sistemul antreprenorial
Gestiunea forțelor de vânzare în cadrul S.C. …
Gestiunea și randamentul unor suprafețe comerciale
Interferențe ale tehnicilor de vânzare cu alte domenii
Interferenţe între vânzări şi alte domenii de activitate
Metode și tehnici de vânzare informatizate
Modalităţi moderne de educaţie antreprenorială
Modele de antreprenoriat comercial și antreprenoriat social
Organizarea procesului de vânzare în cadrul firmei…
Orientări antreprenoriale ale generaţiilor Y şi Z
Particularități și tendințe ale educației antreprenoriale
Politica de vânzare a S.C…..
Politici şi strategii în domeniul antreprenoriatului în Uniunea Europeană
Procesul de vânzare între standardizare şi creativitate
Responsabilitatea socială în cadrul sistemului antreprenorial
Rolul și conținutul tehnicilor de geomarketing
Sisteme informatice utilizate în gestiunea vânzărilor
Studierea ofertei educaționale în România din perspectivă antreprenorială
Tehnici de e-merchandising
Tehnici de fidelizare a clienţilor în domeniul…
Tehnici de generare a traficului utilizate în stimularea vânzărilor
Tehnici de însuşire şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale
Tehnici de susţinere a vânzării în domeniul ….
Tehnici de vânzare specifice comerțului electronic
Tehnici de vânzare specifice mediului online
Tehnici inovative de vânzare
Tendințe în antreprenoriat

ianuarie 14, 2022