LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPT PROCESUAL PENAL

1.Competenţa în materie penală
2.Participanții procesului penal. Părțile. Aspecte teoretice și practice

 1. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
 2. Aspecte de teorie şi de practică judiciară privind incompatibilitatea (judecătorului,
  procurorului, a organului de cercetare penală a magistratului asistent sau a grefierului de
  şedinţă)
 3. Măsurile preventive privative de libertate. Abordare teoretică. Aspecte de practică
  judiciară.
 4. Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii civile în procesul penal
  Soluţionarea laturii civile în cazul împăcării părţilor. Analiza aspectelor de practică neunitară.
 5. Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii penale.
  8.Probele şi mijloacele de probă. Procedeele de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a
  mijloacelor materiale de probă
 6. Sancţiuni procesuale: excluderea probelor obţinute în mod nelegal şi nulităţile
 7. Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal
 8. Sesizarea organelor de urmărire penală;
 9. Urmărirea penală;
 10. Reluarea urmăririi penale;
 11. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;
 12. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală;
 13. Camera preliminară;
 14. Judecata în primă instanță.
 15. Apelul;
 16. Contestația în anulare;
 17. Recursul în casație;
 18. Revizuirea;
 19. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.
ianuarie 15, 2022