LUCRARE DE LICENTA DISERTATIE MASTER 2022 DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE

 1. Încheierea si executarea contractului individual de munca;
 2. Suspendarea contractului de munca;
  3.Modalităţile de incetare a contractului individual de muncă-analiză comparativă;
 3. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului;
 4. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului;
 5. Tipuri de contracte individuale de munca;
 6. Aplicarea legislaţiei referitoare la salarizare;
 7. Timpul de munca si timpul de odihna;
 8. Raspunderea disciplinara;
  10.Raspunderea patrimoniala în dreptul muncii;
  11.Raspunderea contraventionala si penala în dreptul muncii;
  12.Sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;
  13.Sistemul public de pensie -categoriile de pensii ce se acordă potrivit Legii nr.
  263/2010;
  14.Inspectia muncii- Securitatea si sanatatea în munca;
  15.Dialogul social- reglementarea organelor tripartite în dreptul muncii român, evoluţiile
  reglementării după anul 2011;
  16.Contractul colectiv de munca-controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale;
  17.Solutionarea conflictelor de interese;.
  18.Greva;
  19.Jurisdictia muncii- soluţionarea litigiilor de muncă de către instanţele judecătoreşti;
 9. Protectia femeii si a tinerilor incadrati in munca
februarie 16, 2022