LUCRARE LICENTA 2022 DREPT CIVIL CONTRACTE

 1. Studiu teoretic și practic referitor la efectele contractului de vânzare în reglementarea
  Codului civil;
 2. Pactul de opțiune și promisiunea de a vinde, de a cumpăra și de a vinde și de a cumpăra
  în reglementarea Codului civil;
 3. Studiu comparativ între contractul de schimb și contractul de vânzare;
 4. Irevocabilitatea donațiilor. Cauze legale de revocare a donațiilor;
 5. Tipuri de donații și efectele acestora.
 6. Studiu comparativ între contractul de împrumut de folosință și contractul de împrumut
  de consumație
 7. Contractul de antrepriză, în general, precum și a celui de antrepriză în construcții.
  Studiu comparativ cu alte categorii de contracte asemănătoare
 8. Subînchirierea, cesiunea și încetarea contractului de locațiune (închiriere)
 9. Contractului de mandat, cu și fără reprezentare în reglementarea noului Cod civil
 10. Contractele aleatorii. Studiu comparativ între diferite tipuri de contracte aleatorii
  reglementate de Codul civil
ianuarie 1, 2022