LUCRARE LICENTA 2022 PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI

 1. Evoluţia preocupărilor internaţionale privind protecţia juridică a
  drepturilor omului
 2. Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului
 3. Drepturile omului – Studiu comparativ privind transpunerea prevederilor
  Declarației Universale a Drepturilor Omului în Constituțiile statelor
  europene
 4. Drepturi și libertăți în practica CEDO.
 5. Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa
 6. Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor Omului
 7. Protecţia juridică a drepturilor omului în România.
 8. Preocupări regionale privind protecția drepturilor omului. Studiu
  comparativ al instituțiilor, procedurilor și practicii judecătorești specifice
  principalelor sisteme de protecție a drepturilor omului.
 9. Drepturile minorităților naționale. Studiu de caz: România – Regiunea de
  Sud – Est
  10.Cadrul legislativ european de protecție a drepturilor omului.
februarie 15, 2022