LUCRARE LICENTA DISERTATIE MASTER 2022 BUSINESS, ŞTIINŢELE CONSUMATORULUI, MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Alimentele ecologice – studiu privind beneficiile nutriționale și sanogenetice
Alimentele funcționale – studiu privind avantajele nutriționale și sanogenetice
Analiza eficienței ”mențiunilor nutriționale” în orientarea alegerii alimentelor sănătoase
Analiza eficienței etichetei nutriționale în orientarea deciziei de cumpărare
Analiza eficienței sistemelor FOP (Front-of-Package) în orientarea deciziei de cumpărare
Analiza profilului nutrițional al alimentelor din grupa…
Analiza raportului calitate senzorială – calitate nutrițională în cazul produselor din grupa…
Avantajele și riscurile alimentelor modificate genetic
10
Diversificarea sortimentului de mărfuri alimentare. Studiu de caz la firma …
Evaluarea calității senzoriale a alimentelor din grupa…
Orientări strategice pentru educația nutrițională a noii generații de consumatori
Produsele de tip fast-food – studiu privind raportul eficiență-risc alimentar
Produsele de tipul ”convenience food” (produse instant/congelate/semipreparate/gata-de-consum etc.) – studiu privind calitatea nutrițională
Slow-food – valori, viziune și instrumente pentru valorificarea tradiției și a biodiversității. Studiu de caz
Studiu privind specificul calității alimentelor tradiționale românești
Surse alternative pentru alimentația viitorului
Valențe nutriționale ale produselor realizate de compania…

Analiza comparativă a diferitelor tipuri de magazine utilizând elementele mixului de marketing
Analiza consumului de produse … în România
Analiza pieței FMCG (Fast Moving Consumer Goods) în România
Analiza pieței produselor…
Analiza sistemului logistic al firmei …
Analiza vânzărilor la firma …
Eficiența transportului rutier în România
Elaborarea planului de afaceri
Elaborarea și implementarea strategiilor logistice
Franciza în comerțul cu amănuntul din România
Gestiunea stocurilor la firma …
Logistica comerțului electronic
Plan de aprovizionare pentru firma …
Politica de distribuție a firmei…
Proiectarea și implementarea campaniilor de relații publice

Abordări privind managementul riscurilor din perspectiva digitalizării în organizația …………
Abordări și implicații privind implementarea sistemului de management al calității in organizația …..
Analiza diferitelor modele de excelență din perspectiva globalizării
Posibilități de evaluare a eficienței și eficacității unui sistem de management al calității în cadrul organizației …………
Posibilități de implementare a modelelor de excelență în afaceri în organizația ……
Posibilități de implementare a sistemului de management al calității în cadrul organizației ……..
Posibilități de implementare a unui sistem de management al costurilor calității în organizația …………..
Posibilități privind implementarea Total Quality Management în organizația
Posibilități privind implementarea unei culturi a calității în scopul îmbunătățirii performanței în organizația …..
Propuneri de îmbunătățire a sistemului de management al calității în cadrul organizației din perspectiva digitalizării și digitizări

Analiza comparativă a hipermagazinelor/supermagazinelor din România
Analiza sistemului logistic al firmei…
Comerț tradițional versus comerț electronic în România
Comportamentul consumatorului on-line
Evoluția afacerilor în domeniul comerțului electronic din România
Influența mediei sociale asupra organizației
Metode de promovare în mediul online
Negocierea – instrument de optimizare a afacerilor
Organizarea unui supermagazin/hipermagazin/centru comercial
Particularitățile sistemului logistic în cazul unui magazin online
Proiectarea și implementarea unui magazin virtual
Sisteme electronice de plată în domeniul comerțului electronic
Sistemul logistic al comerțului electronic
Stiluri de negociere în context intercultural
Studiu privind designul site-urilor de comerț electronic din România

ianuarie 14, 2022