LUCRAREA DE DISERTAŢIE

În prezent, studiile superioare sunt mai accesibile oamenilor şi mulţi optează pentru continuarea acestora pentru o specializare aprofundată în cadrul unui domeniu. Acesta este motivul pentru care mulţi aleg să îşi continue studiile şi să urmeze un program de master.

Lucrarea de disertaţie sau de masterat are un caracter mai ştiinţific decât lucrarea de licenţă care este mai degrabă o sinteză şi trebuie realizată pentru a obţină diploma de master. Astfel, această lucrare va pune accentul pe rezultatele cercetărilor şi investigaţiilor proprii.

Lucrarea reprezintă şi o dovadă că masterandul a dobândit cunoştinţele necesare în timpul perioadei de studiu. Structura sa trebuie să urmeze anumiţi paşi şi reguli pentru a reflecta acest lucru.

Ce trebuie să cuprindă o lucrare de disertaţie
Fiind structurata pe capitole, există anumite elemente care trebuie să apară obligatoriu şi anume: coperţile, pagina de titlu, cuprinsul, introducerea, conţinutul lucrării organizate în capitole şi subcapitole, concluziile, anexe (dacă sunt necesare) şi bineînţeles bibliografia.

Păşi pentru redactarea lucrării de disertaţie
În primul rând, masterandul trebuie să îşi aleagă profesorul coordonator şi tema lucrării. Tema poate fi aleasă de către masterand sau poate fi recomandată de profesor.

După acest pas, urmează elaborarea propriu zisa a lucrării şi constă în documentare şi cercetare, elaborarea unui plan al lucrării, folosirea unor instrumente care să ajute la punerea accentului pe părţile importante ale lucrării. Materialul trebuie organizat şi structurat, se redactează o primă schiţă a lucrării care urmează să fie revizuita şi corectata (trebuie să respecte normele de punctuaţie, ortografice şi gramaticale).

După aprobarea lucrării de către profesorul coordonator, aceasta trebuie să fie şi aranjată pentru a întocmi elementele de tehnoredactare specifice cerinţelor facultăţii urmate.

Fiind o creaţie unică, lucrarea de disertaţie trebuie să cuprindă idei proprii şi originale care vor fi dezbătute şi analizate. Lucrarea trebuie să fie scrisă astfel încât să atingă toate punctele importante ale temei dezbătute, dar să poată şi să fie citită şi înţeleasă cu uşurinţă.

În introducerea lucrării trebuie să fie incluse oibiectivul/ele acesteia, o descriere concisă a capitolelor, se prezintă temă şi contribuţiile proprii ale masterandului. Aceasta nu va reprezenta un capitol individual.

Lucrarea în sine este compusă din mai multe capitole şi subcapitole pentru fi mai organizată şi pentru înţelegerea mai facilă a temei alese. Deşi nu este privită ca un capitol atare, partea de concluzii a lucrării este şi ea importantă pentru că ea cuprinde sumarul informaţiilor, cât şi părerea personală, însă şi anumite direcţii viitoare posibile legate de tema selectată. În cazul în care este necesar, se ataşează şi anexe care trebuie menţionate şi în lucrarea în sine.

Bibliografia are un rol important pentru că ea conţine toate sursele de inspiraţie şi de cercetare folosite. Prin aceasta se demonstrează că studentul şi-a făcut documentarea necesară pentru înţelegerea temei alese şi că ideile împrumutate din diverse surse nu au fost luate că idei proprii (adică s-a evitat plagiatul).

noiembrie 27, 2018