LUCRĂRI (PROIECTE) DE DIPLOMA

Lucrările de diploma sunt lucrările academice care se realizează după finalizarea şcolii postliceale. Acestea au structura împărţită în două părţi şi anume: o primă structură care conţine partea teoretică a lucrării şi a doua structură care cuprinde partea practică ce va prezentată sub forma unui studiu de caz. Se recomandă ca lucrarea să conţină şi bibliografie şi anexe ( în cazul în care acestea sunt necesare).

Într-un anumit fel, realizarea lucrării de diploma seamănă cu cea a unei lucrări de licenţă. Presupune alegerea temei şi a unui profesor coordonator, alegerea bibliografiei, elaborarea unui plan al lucrării şi, bineînţeles, scrierea efectivă a lucrării.

Pentru a începe elaborarea unei lucrări de diploma studentul are nevoie de un profesor coordonator care are rolul de a-l ghida pe acesta pentru a putea realiza o lucrare cât mai bună şi cât mai completă. Urmează alegerea temei, care poate fi propusă de către profesorul coordonator sau poate fi aleasă de către student.

Se recomandă că resursele bibliografice să fie alese înainte de a începe scrierea lucrării pentru a putea elabora un plan al acesteia şi pentru că studentul să îşi poată face un plan asupra temelor care trebuie abordate în lucrare. Pe lângă sursele bibliografice scrise ( de exemplu cărţi, izvoare, ziare din domeniul respectiv şi altele), că sursa de informaţii se poate folosi şi internetul. Indiferent de sursa bibliografică aleasă, se recomandă citarea acesteia pentru a evita plagiatul.

Înainte de a elabora lucrarea, se recomandă realizarea unei schiţe a acesteia, stabilirea obiectivului, notarea principalelor puncte care trebuie atinse, ajungerea la o concluzie pe baza premiselor dezvoltate anterior.

Astfel, lucrarea de diploma trebuie să includă pagina de titlu, un cuprins scurt şi concis care să cuprindă ideile principale, metodele de cercetare folosite şi concluzia lucrării, un capitol cu scop de introducere în temă selectată, conţinutul propriu zis al lucrării, partea practică a lucrării care poate fi şi rezultatul cercetărilor efectuate de student, concluziile, bibliografia care trebuie să cuprindă toate sursele folosite şi una sau mai multe anexe.

În funcţie de progresul realizat, lucrarea de diploma trebuie evaluată de către profesorul coordonator în cazul în care acesta are observaţii, modificări etc. Fiecare scoală postliceala recomanda un anumit stil de formatare al textului care trebuie respectat. În plus, lucrarea trebuie verificată pentru că aceasta să nu conţină erori gramaticale, de punctuaţie, ortografice, de format şi pentru a fi siguri că ideile prezentate în lucrare sunt prezentate logic şi succesiv.

noiembrie 30, 2018