LUCRĂRILE DE GRAD, LUCRĂRI METODICO ŞTIINŢIFICE

Lucrările de grad sunt numite şi lucrări metodico ştiinţifice şi au ca obiectiv evidenţierea individului de a constitui şi de a prezenta o lucrare academică cu senificatie ştiinţifică, conform specialităţii sale. În cazul lucrărilor de grad ale profesorilor, acestea trebuie să cuprindă contribuţiile individuale ale candidatului pentru a perfecţiona activitatea educativă, cercetări personale, aplicaţii ale ideilor pedagogice, folosirea unor tehnici nou de lucru cu studenţii/elevii şi altele.

Există mai multe tipuri de lucrări de grad şi anume: cu cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetări de metaanaliza, cercetări constative şi cele ameliorative.

Structura lucrării include pagina de titlu, partea teoretică, partea de cercetare sau metodă, bibliografia şi anexele. Partea de cercetare este de obicei cea mai importantă şi include prezentarea problemei, stadiul de cercetare a problemei, obiectivele cercetării, ipotezele cercetării, descrierea cercetării, colectarea datelor, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării şi prezentarea concluziilor.

Ca în cazul oricărei lucrări şi aceasta trebuie să respecte anumite standarde în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică şi etică. De exemplu, există onestitatea ştiinţifică ce presupune neutilizarea fraudei în ştiinţă (fabricarea, distrugerea, reprezentarea greşită sau falsificarea datelor, plagierea care se referă la folosirea cuvintelor sau ideilor altei persoane fără menţionarea acesteia, cât şi preluarea tabelelor, schemelor şi figurilor fără a menţiona sursa.

Pentru elaborarea mai facilă a lucrării de grad se pot urma anumite recomandări. Înainte de a se decide asupra unui titlu, se recomandă consultarea literaturii de specialitate pentru că aceasta să fie cât mai potrivită şi să denote cât mai mult tema lucrării. Una dintre greşelile cel mai des întâlnite o reprezintă limitarea temporală.

Redactarea unei astfel de lucrări presupune o perioadă mai lungă de timp (în multe cazuri poate dura la până câteva luni) şi de aceea este imperativ ca timpul să fie împărţit cu înţelepciune. Anumite aspecte ale elaborării lucrării în sine durează mai mult timp: căutarea şi studierea bibliografiei în sine de exemplu poate dura foarte mult timp.

Un alt aspect important al lucrării de grad este contribuţia personală ceea ce include volumul, calitatea şi complexitatea activităţii individuale. Candidatul trebuie să aibă capacitatea de a explica toate aspectele lucrării, atât practice cât şi teoretice. Se pune accent şi pe noutate şi originalitate.

noiembrie 18, 2018