LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPTUL CONCURENŢEI

Published lucrare la comanda

 1. Rolul dreptului concurenței în sistemul de drept național și european
 2. Principiile politicii concurențiale
 3. Practicile anticoncurențiale în legislația și jurisprudența Uniunii Europene
 4. Accesul la dosarul Consiliului Concurenței
 5. Abuzul de poziţie dominantă în legislația și jurisprudența Uniunii Europene
 6. Practici interzise în domeniul concurenței comerciale. Controlul acordurilor
  la nivel național
 7. Abuzul de poziție dominantă la nivel național și european
 8. Controlul asupra concentrărilor
 9. Statul si piaţa. Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor
februarie 7, 2022

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPTUL FAMILIEI

Published lucrare la comanda

 1. Incheierea căsătoriei
 2. Nulitatea căsătoriei – studiu teoretic și jurisprudențial
 3. Procedura divorțului pe cale judecătorească
 4. Divorțul pe cale notarială – studiu teoretic și practic
 5. Efectele divorțului cu privire la relațiile dintre părinți și copii
 6. Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă
 7. Divorțul pe cale notarială- studiu teoretic și practic
 8. Prezumția de paternitate- studiu teoretic și jurisprudențial
 9. Acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei- studiu teoretic și jurisprudențial
 10. Încheierea adopției
 11. Obligația legală de întreținere dintre părinți și copii- studiu teoretic și jurisprudențial
februarie 4, 2022

DREPTUL TRANSPORTURILOR

Published lucrare la comanda

1.Transportul feroviar intern si international
2.Sistemul national de transport
3.Regimul juridic al navei transportate
4.Regimul juridic conventional -conventia de la Montreal referitoare la
trasportul aerian international
5.Studiu comparativ privind transportul rutier intern si cel international
6.Autonomia contractului de transport in Romania
7.Jurisdictia in dreptul transporturilor
8.Contractul de expeditie versus contractul de transport
9.Reguli de transport pe fluvii si canale
10.Obligatiile partilor in contractul de transport

ianuarie 31, 2022

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Published lucrare la comanda

 1. Drepturile conexe dreptului de autor
 2. Apărare dreptului de autor si a drepturilor conexe
 3. Plagiatul și drepturile morale de autor
 4. Protecția indicațiilor geografice
 5. Brevetul de invenției ca mijloc de protecție
 6. Drepturile patrimoniale ale autorului
 7. Condițiile de naștere a dreptului de autor
 8. Contractul de franciza, aspecte teoretice si practice
 9. Izvoarele dreptului de proprietate intelectuala
 10. Limitele exercitării dreptului de autor
 11. Drepturile morale si patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți
 12. Operele fotografice
 13. Operele derivate
 14. Apărarea drepturilor privind modelul de utilitate
 15. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
 16. Protecția drepturilor de autor la nivelul Uniunii Europene
 17. Protecția penală a drepturilor de proprietate intelectuală relativa la programele de
  calculator si bazele de date
 18. Masuri tehnice si de drept civil in vederea apărării dreptului de autor
 19. Contractul de editare a unei opere
 20. Organismele de gestiune colectiva
ianuarie 27, 2022