PROIECT ŞI REFERAT

Referatele sunt compuneri argumentative care se redactează după anumite norme de conţinut şi stil academic şi au rolul de a învăţa elevii şi studenţii să îşi dezvolte anumite capacităţi şi să deprindă cunoştinţe noi.

Tema referatului este propusă de profesor sau aleasă de student şi are legătură cu disciplina în cauză. În mod obişnuit tema ar trebui să fie utilă şi motivanta pentru student.

După alegerea temei, se pot face cercetări asupra acesteia şi se poate crea o bibliografie compusă din cărţi, reviste, publicaţii, cât şi alte surse informative care pot fi conspectate. Se poate utiliza şi o bibliografie suplimentară care să reflectă tema aleasă, însă dintr-o perspectivă diferită.

Astfel, studentul va putea ţine mai bine minte conceptele dezbătute, va reuşi să identifice elementele importante şi se va putea asigura că temă a fost studiată în mod exhaustiv. Pentru că se pot realiza referate în orice domeniu şi de aceea acestea trebuie să folosească un limbaj potrivit pentru domeniul respectiv.

În momentul în care se citează alţi autori sau alte surse bibliografice, se recomanda folosirea tehnicilor de citare pentru a evita plagiatul. Plagiatul este considerat furtul unui bun intelectual sau, în alte cuvinte, prezentarea drept creaţie personală a creaţiilor intelectuale a unui alt autor. În cazul în care se descoperă că lucrarea sau o anumită parte a sa este plagiata, aceasta este anulată şi autorul acesteia va fi sancţionat.

noiembrie 2, 2018