TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ / DISERTATIE MASTER – DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE

 1. Avocatul Poporului – apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
 2. Rolul si atributiile constitutionale ale Guvernului
 3. Funcția legislativă a Parlamentului
 4. Parlament bicameral vs. Parlament unicameral. Avantaje și dezavantaje ale celor două
  sisteme
 5. Constituția – garant al drepturilor și libertăților fundamentale
 6. Evoluția instituției șefului de stat în constituțiile române
 7. Referendumul mijloc de exprimare a voinței poporului român
 8. Rolul partidelor politice în statul de drept
 9. Libertatea de exprimare în România
 10. Consacrarea constitutionala a principiului separatiei puterilor in stat in Romania
ianuarie 2, 2022